"Gemeenten zijn de eerste partners in de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering", aldus Homans. "De projectsubsidies moeten de gemeenten en steden dan ook helpen in het opnemen van hun regierol."
...

"Gemeenten zijn de eerste partners in de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering", aldus Homans. "De projectsubsidies moeten de gemeenten en steden dan ook helpen in het opnemen van hun regierol."De ondersteuning van de betrokken gemeenten past in het actieplan tegen radicalisering dat de Vlaamse regering in april heeft goedgekeurd. In juli werd een projectoproep uitgeschreven. Die oproep had als doel de steden en gemeenten te ondersteunen in het opnemen van hun regierol in de preventieve aanpak van radicalisering.Er werden negen projecten geselecteerd goed voor samen 568.311 euro. "Op deze manier maak ik de belofte hard om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten met een acute radicaliseringsproblematiek." Indien de begroting het toelaat zullen de projecten tot twee maal toe worden verlengd.Oostende ontvangt 38.000 euro, Menen 58.500 euro. Het is volgens minister Homans niet de bedoeling dat de betrokken steden en gemeenten met dat geld nieuwe initiatieven opzetten maar wel 'dat ze vanuit hun rol als regisseur de aanwezige instrumenten (VDAB, jeugdwerk, onderwijspartners, welzijn, ..) optimaal aanwenden en afstemmen op maat van hun gemeente, bijvoorbeeld door het aanstellen van een coördinerend radicaliseringsambtenaar'.(BELGA)