Heyst Leeft liet duidelijk haar bezwaren horen tegen de verhuis van het oorlogsmonument op het Heldenplein, maar de heemkring mag gerust zijn. Het gemeentebestuur wil de eerdere beslissing nu toch terugdraaien.
...

Heyst Leeft liet duidelijk haar bezwaren horen tegen de verhuis van het oorlogsmonument op het Heldenplein, maar de heemkring mag gerust zijn. Het gemeentebestuur wil de eerdere beslissing nu toch terugdraaien. "Heemkring Heyst Leeft drukte in een schrijven aan het gemeentebestuur haar bezorgdheid uit over de aangekondigde verplaatsing van het oorlogsmonument naar de Parkstraat ter hoogte van het Generaal Willemspark. Onze bekommernis wordt gedeeld door heel wat Heistenaars die vinden dat het niet kan dat zo'n beeldbepalend monument buiten het centrum een plaats zou krijgen", vertelt spreekbuis Andre Desmidt. "Het beeld moet gewoon blijven waar het is. Men spreekt van het Heldenplein en van de Heldentorens, dus daarbij hoort een oorlogsmonument. Dit beeld van de hand van Leroy wordt in 2021 trouwens 100 jaar. Het oorlogsmonument is niet zomaar een beeld dat men ergens plaatst. Er moet ook ruimte zijn voor erediensten, voor genodigden,... De reden die werd aangedragen dat de aan te leggen ondergrondse garages onder het Heldenplein het gewicht niet zouden kunnen dragen is volledig uit de lucht gegrepen. Op het Lichttorenplein staat het vuurtorentje dat dienstdoet als toerismekantoor toch ook op ondergrondse garages? In Brugge op het Zand staan ook heel wat constructies op de ondergrondse garages. Heyst Leeft heeft maar één verzoek: laat het oorlogsmonument op het Heldenplein!"Heyst Leeft mag haar bezorgdheid opbergen, want volgens bevoegd schepen Annie Vandenbussche blijft het oorlogsmonument waar het thuishoort. "Dat gebeurt niet onder druk van Heyst Leeft. Met de cultuurraad en de commissie 'Beelden in de stad' zijn we van mening dat het monumentale beeld zijn plaats verdient op het Heldenplein. Ook het studiebureau, dat aanvankelijk vond dat het beeld niet in het concept paste, heeft de zaak herbekeken op vlak van stabiliteit en gewicht. Vandaar dat we de beslissing die twee jaar geleden werd genomen om het monument te verplaatsen naar het Directeur Generaal Willemspark nu terugdraaien. Eerstdaags wordt dat voorgelegd aan het college ter goedkeuring." (DM)