De Vlaamse Waterweg voorziet de komende vijf jaar 25 miljoen euro voor herstellingswerken aan het kanaal Roeselare-Leie, maar Vlaams parlementslid en Izegems burgemeester Bert Maertens stelt dat er minstens 32 miljoen euro nodig om het drukke kanaal in stand te houden. Dat leidt hij af uit informatie die hij kon inkijken. Voor de verdere uitdieping van de kop van de vaart in Roeselare is nog eens 26,5 miljoen extra nodig.

Nu uit ook de ondernemersorganisatie Voka ernstige bezorgdheden. "Zonder de noodzakelijke investeringen dreigt liefst 50 procent van alle scheepvaart op het kanaal verloren te gaan", stelt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen. "Dat zou voor heel wat bedrijven verregaande gevolgen hebben. Alle transport zou weer over de weg moeten gebeuren, wat op zijn beurt grote gevolgen zou hebben voor mobiliteit en de luchtkwaliteit."

Het kanaal Roeselare-Leie is onze levensader - Michel Soubry

Iets wat de Roeselaarse pastamaker Soubry onderschrijft. "Het kanaal Roeselare-Leie is onze levensader. Via die weg ontvangen wij dagelijks onze grondstoffen vanuit Frankrijk of overzees, via Gent, op een betrouwbare, economische en milieubewuste manier", zegt zaakvoerder Michel Soubry. "De binnenvaart staat niet stil. Kleine schepen verdwijnen en worden vervangen door grotere en moderne binnenschepen die beantwoorden aan onze behoeften voor de toevoer van grondstoffen."

Voor de verdieping van de kop van de vaart in Roeselare is 26,5 miljoen euro extra nodig., STEFAAN BEEL
Voor de verdieping van de kop van de vaart in Roeselare is 26,5 miljoen euro extra nodig. © STEFAAN BEEL

Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare en voorzitter van het burgemeestersoverleg Midwest, stelt krachtig: "Ons kanaal moet bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Deze week nog nam ik het initiatief om alle krachten in de regio te bundelen. Het in stand houden en opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie is een dossier dat de hele regio aanbelangt. Alle lokale overheden en de provincie moeten samen, over gemeente- en partijgrenzen heen, ijveren voor de broodnodige investeringen."

Het is stand houden en opwaarderen van ons kanaal belangt de hele regio aan. Hier moeten we over gemeente- en partijgrenzen samen aan werken - Roeselaars burgemeester Kris Declercq

Gedeputeerde Jean de Béthune (CD&V) zal de coördinatie van deze missie op zich nemen. "Het is belangrijk dat we hier samen aan werken. Ons kanaal moet de nodige aandacht en budgetten krijgen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen investeert niet voor niets miljoenen euro's in de bouw van een nieuwe river terminal in Roeselare. Wij geloven sterk in de meerwaarde van de binnenvaart, maar om dit mogelijk te maken, is een goede basisinfrastructuur prioritair."

De Vlaamse Waterweg voorziet de komende vijf jaar 25 miljoen euro voor herstellingswerken aan het kanaal Roeselare-Leie, maar Vlaams parlementslid en Izegems burgemeester Bert Maertens stelt dat er minstens 32 miljoen euro nodig om het drukke kanaal in stand te houden. Dat leidt hij af uit informatie die hij kon inkijken. Voor de verdere uitdieping van de kop van de vaart in Roeselare is nog eens 26,5 miljoen extra nodig.Nu uit ook de ondernemersorganisatie Voka ernstige bezorgdheden. "Zonder de noodzakelijke investeringen dreigt liefst 50 procent van alle scheepvaart op het kanaal verloren te gaan", stelt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen. "Dat zou voor heel wat bedrijven verregaande gevolgen hebben. Alle transport zou weer over de weg moeten gebeuren, wat op zijn beurt grote gevolgen zou hebben voor mobiliteit en de luchtkwaliteit."Iets wat de Roeselaarse pastamaker Soubry onderschrijft. "Het kanaal Roeselare-Leie is onze levensader. Via die weg ontvangen wij dagelijks onze grondstoffen vanuit Frankrijk of overzees, via Gent, op een betrouwbare, economische en milieubewuste manier", zegt zaakvoerder Michel Soubry. "De binnenvaart staat niet stil. Kleine schepen verdwijnen en worden vervangen door grotere en moderne binnenschepen die beantwoorden aan onze behoeften voor de toevoer van grondstoffen."Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare en voorzitter van het burgemeestersoverleg Midwest, stelt krachtig: "Ons kanaal moet bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Deze week nog nam ik het initiatief om alle krachten in de regio te bundelen. Het in stand houden en opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie is een dossier dat de hele regio aanbelangt. Alle lokale overheden en de provincie moeten samen, over gemeente- en partijgrenzen heen, ijveren voor de broodnodige investeringen."Gedeputeerde Jean de Béthune (CD&V) zal de coördinatie van deze missie op zich nemen. "Het is belangrijk dat we hier samen aan werken. Ons kanaal moet de nodige aandacht en budgetten krijgen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen investeert niet voor niets miljoenen euro's in de bouw van een nieuwe river terminal in Roeselare. Wij geloven sterk in de meerwaarde van de binnenvaart, maar om dit mogelijk te maken, is een goede basisinfrastructuur prioritair."