Ook Vleteren kiest voor Woonmaatschappij De Mandel

Momenteel worden deze huizen afgebroken in de H. Deberghstraat in Oostvleteren. Daar komen nieuwe woningen van De Mandel. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op woensdag 27 oktober om 19.30 uur wordt de gemeenteraad in Vleteren bijeengeroepen. Er wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de Woonmaatschappij De Mandel, omdat die reeds jaren het meest actief is in Vleteren.

Tegen1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samengevoegd worden tot één woonactor met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren.

Meer duidelijkheid

De woonmaatschappij neemt zowel de taken van de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen als van de sociale verhuurkantoren op en wordt het centrale aanspreekpunt voor zowel (kandidaat-) huurders, lokale besturen als andere belanghebbenden. De decreetgever beoogt dat deze bestuurlijke hervorming leidt tot meer duidelijkheid en transparantie, een grotere slagkracht van de woonactor en uiteindelijk een sterker sociaal woonbeleid.

De Mandel is de grootste huisvestingsmaatschappij actief in Vleteren. Zij is zeer vertrouwd met de feitelijke situatie en het sociaal woonbeleid in de gemeente

“Na overleg met lokale besturen en sociale woonactoren wenst de gemeente Vleteren aan te sluiten bij een werkingsgebied van de stad Roeselare en omgeving, net als onder meer Poperinge en Heuvelland. De Mandel is de grootste huisvestingsmaatschappij actief in Vleteren. Zij is zeer vertrouwd met de feitelijke situatie en het sociaal woonbeleid in de gemeente en daardoor de meest evidente en geschikte woonmaatschappij voor de gemeente. Bovendien staan er projecten in de steigers die een belangrijke impact hebben op de uitbreiding, vernieuwing en opwaardering van het gemeentelijk sociaal woonpatrimonium. De gemeente is vragende partij om het ambitieuze investeringsprogramma, dat door De Mandel is opgesteld, zonder vertraging tot uitvoering te brengen. De impact van de vorming van een nieuwe woonmaatschappij voor de bestaande huurders houden we op die manier ook zo beperkt mogelijk”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Verhoging retributie

Sinds 1 maart 2020 dient de burger 1.000 euro te betalen voor de afkoppeling van afval- en hemelwatertoevoer (aansluiten riolering), facturatie door De Watergroep/RioPact. De rioolaansluitingen worden door de eigen gemeentelijke technische dienst uitgevoerd, behalve als de aard van de werken en het materiaal dit niet toelaten, dan uitvoering via De Watergroep/RioPact. Maar deze laatste hanteert sowieso een forfaitaire aansluitkost van 1.760 euro (excl. BTW) voor aansluitingen die zij uitvoeren, dit als marktconforme tariefzetting.

Er wordt voorgesteld om met ingang van 1 december 2021 de retributie te verhogen van 1.000 euro naar 1.750 euro. Dat is dan meteen ook hetzelfde retributietarief voor het leveren en plaatsen van een IBA, waar geen rioolaansluiting mogelijk is. Dus dan voor alle burgers hetzelfde.

In de verkeerscommissie werd het creëren van een oversteekplaats in de Steenstraat te Woesten goedgekeurd. Dit komt ten goede van de schoolgaande jeugd die richting de school wil gaan. Dit najaar zal de oversteekplaats nog worden geschilderd op het wegdek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.