Ook na fusie Sint-Rembert met AZ Delta: “De kraamafdeling blijft”

Intussen al bijna twee weken geleden kwam het Torhoutse AZ Sint-Rembert met verrassend nieuws naar buiten. Er worden niet met het Brugse AZ Sint-Jan, zoals iedereen verwachtte, maar met het AZ Delta uit Roeselare fusiegesprekken opgestart. Als die vlot verlopen, zou de integratie van de twee ziekenhuizen tegen begin 2018 rond moeten zijn. Mét behoud van de Torhoutse kraamafdeling, de spoeddienst en de MUG, zo blijkt. Want daarover is bij een deel van het Torhoutse personeel enige ongerustheid gerezen.

In een van de hypermoderne verloskamers verloshkamer kraamafdeling met v.l.n.r. de vroedvrouwen Nathalie Verhamme, Liesbet Decoster, Evelien Verduyn en diensthoofd Dirk Feys.

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier Ziekenhuis van de toekomst

Er moet uiteraard nog uitgebreid gepraat worden tussen de directies, de raden van bestuur en de medische raden van AZ Delta en AZ Sint-Rembert, maar de wil om tegen eind 2017 te landen, is bij alle partijen groot. Eerst komt er een raamakkoord en dat is voorzien tegen begin april. Vanzelfsprekend verdwijnt de Torhoutse vestigingsplaats niet, maar fusieoperaties houden sowieso maatregelen van rationalisatie in.

Limiet 400 bevallingen

In het fusieraamakkoord worden de principes van de integratie vastgelegd, waarna er ruim de tijd genomen zal worden om alle punten en komma’s uit te werken. Belangrijke kwestie: zal de kraamafdeling van het AZ Sint-Rembert eraan moeten geloven en zullen de zwangere vrouwen uit het Houtland straks niet langer in de nochtans uitstekend uitgeruste Torhoutse materniteit terechtkunnen, die recent grondig en stijlvol werd vernieuwd? Het antwoord van algemeen directeur Wim Allemeersch van het Torhoutse ziekenhuis is duidelijk. “Samen met AZ Delta trekken we volop de kaart van het behoud van onze kraamafdeling“, zegt hij. “Het is zelfs de bedoeling om ze verder uit te bouwen. In 2016 eindigden we boven de vereiste 400 bevallingen, voldoende om erkend te blijven. De overheid legt de limiet op 400 bevallingen, dus zijn we in regel. Ik zie niet in waarom we dat aantal in Torhout plots niet meer zouden halen. We hebben een team van prima gynaecologen en ervaren vroedvrouwen.”

Samenwerking veurne

Sowieso is het de bedoeling om de Torhoutse spoedgevallendienst – eveneens recent vernieuwd en uitgebreid – na de fusie te behouden en te verstevigen. “Dat wordt een urgent care center“, vervolgt directeur Allemeersch. “De Mobiele Urgentiegroep of MUG zal daar zijn plaats in krijgen. Hoe dat zal gebeuren, wordt uitgewerkt.”

En wat met de samenwerking met het AZ Sint-Augustinus uit Veurne, waarmee het AZ Sint-Rembert sinds een klein jaar samen een MRI-toestel uitbaat? Dat toestel om medische beelden te maken, staat in Veurne, maar de ziekenhuizen zijn voor het gebruik twee gelijkwaardige partners. Het MRI-toestel is het neusje van de zalm: de Philips 3 Tesla.

“De gezamenlijke uitbating blijft bestaan”, maakt directeur Allemeersch zich sterk. “Zoals in het akkoord voorzien, de eerste zeven jaar in Veurne en daarna zeven jaar in Torhout. In principe verandert daar niets aan.”

De keuze voor AZ Delta zal uiteraard gevolgen hebben voor Sint-Rembert, maar het is nog koffiedik kijken hoe het zal uitdraaien.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.