De restauratie van de woningen met de nummers 3 tot 9 vormt het sluitstuk van de restauratie van de in totaal 41 woningen in het Begijnhof. De nummers 3 en 4 werden samengevoegd tot één ruime woning. De zes huizen aan de kant van de Onze-Lieve-Vrouwestraat zijn recenter dan de rest van het Begijnhof. Door het succes van de begijnen in de 17de eeuw, werd het begijnhof hier en daar uitgebreid. De vroegste woningen in de rij dateren van de periode tussen 1610 en 1622. De meest statige woning, het nummer vijf, is van een recentere datum (1770-1790).
...