"We zijn in blijde verwachting", zegt secretaris An Beun van de intercommunale kustreddingsdienst IKWV. "We hopen vandaag richtlijnen te krijgen voor de kustredders. Het is uiteraard de nationale veiligheidsraad die dan uiteindelijk de beslissing moet nemen."
...

"We zijn in blijde verwachting", zegt secretaris An Beun van de intercommunale kustreddingsdienst IKWV. "We hopen vandaag richtlijnen te krijgen voor de kustredders. Het is uiteraard de nationale veiligheidsraad die dan uiteindelijk de beslissing moet nemen.""We zitten niet stil en zijn intussen volop bezig met procedures en richtlijnen. We kijken ook naar de hogere overheid om aan de nodige mondmaskers en veiligheidsmateriaal te geraken. Andere veiligheidsdiensten krijgen hun mondmaskers gratis van de overheid, maar wij zijn toch ook een veiligheidsdienst?", vindt An Beun. "Wij hebben nu wel de middelen om het nodige veiligheidsmateriaal aan te kopen, maar dreigen dan wel eind dit jaar niet meer voldoende centen te hebben."Eerder liet IKWV al verstaan dat het helemaal niet evident is om extra badzones bij te creëren komende zomer, zodat de badgasten zich beter kunnen spreiden. "Het zal heel moeilijk zijn om daar voldoende personeel en materiaal voor te voorzien", stelde An Beun toen. "Wij hebben niet zomaar materiaal in stock om bijvoorbeeld vijf extra zones te voorzien. Bovendien hebben de meeste gemeenten geen vrije stranden meer."Ook de opleiding van nieuwe redders is vertraagd omdat de zwembaden dicht zijn en de laatste praktische proef in het zwembad nog niet was afgewerkt. Ook daarvoor wacht IKWV dus de versoepeling van de coronamaatregelen af.Los van de extra inspanningen voor de coronacrisis, heeft IKWV nog altijd geen duidelijkheid over de financiering voor de toekomst. Sinds de hervorming van de provincies vanaf 1 januari 2019 mag het provinciebestuur niet meer in het bestuur van een intercommunale zetelen. West-Vlaanderen droeg tot dan elk jaar 250.000 euro bij aan IKWV. De andere middelen komen van de kustgemeenten, de Vlaamse overheid en privésponsor Axa."De provincie mag dat op zich verder doen, maar het ligt niet meer voor de hand nu ze niet meer in het bestuur zetelen", legt An Beun uit. "De voorbije twee jaar heeft West-Vlaanderen toch zijn ondersteuning verdergezet, in afwachting van een oplossing. Maar de Vlaamse overheid is niet happig om die subsidiëring over te nemen en wacht af tot de provincie echt het signaal geeft dat ze niet meer zullen betalen. Wij blijven zo in onzekerheid over hoe we ons budget kunnen rondkrijgen. Voor ons is het frustrerend dat we elk jaar opnieuw in spanning moeten afwachten."(HH)