Ook Kortrijk start met sneltesten voor scholen

© Kurt De Schuytener
© Kurt De Schuytener
Annelies Nollet
Annelies Nollet medewerker KW Kortrijk-Menen

Leerlingen en leerkrachten uit het lager en middelbaar die een hoogrisicocontact hebben gehad op school kunnen vanaf vandaag een sneltest laten afnemen in het triagecentrum De Zonnewijzer. Op die manier wil Kortrijk mogelijke clusterbesmettingen en/of superverspreiders sneller opsporen en kunnen de scholen open blijven.

Leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs en personeelsleden van het lager, middelbaar of de onderwijsinternaten kunnen na een hoogrisicocontact een sneltest laten afnemen. Bij een vermoeden van clustervorming komen ook de laagrisicocontacten in aanmerking (na overleg met de medisch expert van de eerstelijnszone).

“De ambitie is om binnen de 24 uur na het CLB-contactonderzoek en de vaststelling van het hoogrisicocontact een sneltest af te nemen”, klinkt het bij de stad. Na een kwartier is het resultaat van zo’n sneltest bekend.

De testen worden afgenomen in het triagecentrum De Zonnewijzer, op weekdagen tussen 18-20 uur uur en in het weekend tussen 9.30-11.30 uur. Op dit moment zijn er geen plannen om de sneltesten ook uit te voeren bij kinderen uit het kleuteronderwijs.

Samenwerking CLB en Rode Kruis-Vlaanderen

Het CLB neemt de organisatie van de testen samen met het Rode Kruis op zich. Het CLB gaat na wie de hoog- en laagrisicocontacten in de onderwijsinstelling zijn. Vrijwiligers van het Rode Kruis nemen de sneltesten af. Elke vrijwilliger volgt hiervoor verplicht een theoretische en praktische e-training in samenwerking met CLB. Wie testen afneemt, doorloopt bovendien een praktijkopleiding.

Wat doe je na de sneltest?

  • Bij een negatief resultaat van de sneltest blijft het hoogrisicocontact in quarantaine en wordt nog een PCR-test uitgevoerd op dag 7.
  • Bij een positief resultaat van de sneltest gaat het hoogrisicocontact meteen in isolatie voor 10 dagen en start het CLB een nieuw contactonderzoek op.
  • Wie geen sneltest wil uitvoeren, wordt verzocht om op dag 7 een PCR-test te laten afnemen in het triagecentrum. Hij/zij blijft tot zolang in quarantaine.

Na bekendmaking van het PCR-testresultaat op dag 7 volgt de leerling/leerkracht volgende richtlijn:

  • Bij een negatief PCR-resultaat: hij/zij mag uit quarantaine
  • Bij een positief PCR-resultaat: hij/zij gaat voor minstens 10 dagen in isolatie

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.