Ook Kortrijk overweegt controle op buitenlandse eigendommen: “Onderzoek, geen heksenjacht”

Philippe Dejaegher (foto AN)
Philippe Dejaegher (foto AN)
Annelies Nollet
Annelies Nollet medewerker KW Kortrijk-Menen

Op de gemeenteraad begin deze week drongen verschillende fracties erop aan om onderzoek te voeren naar eigendommen bij sociale huurders. “Met deze maatregel wordt sociale fraude bestreden zodat de sociale woningen kunnen gaan naar degenen die ze echt nodig hebben”, aldus Philippe Dejaegher, fractieleider van meerderheidspartij N-VA Kortrijk. Schepen Wout Maddens belooft het voorstel in overweging te nemen.

In maart heeft Vlaams Minister voor Wonen Mathias Diependaele (N-VA) het licht op groen gezet voor buitenlands eigendomsonderzoek in heel Vlaanderen. Zo kunnen sociale verhuurders onderzoeken of de sociale huurders eigendom hebben in het buitenland. Indien dat het geval is, betekent het dat ze geen recht hebben op een sociale woning.

Dat dergelijk onderzoek nuttig is, bleek volgens N-VA onlangs nog in Lier waar 25 gezinnen die in een sociale woning wonen buitenlands vastgoed bleken te bezitten. “N-VA Kortrijk vindt het belangrijk dat sociale woningen steeds beschikbaar zijn voor zij die er recht op hebben en vindt het niet aanvaardbaar dat wie zelf huizen of percelen bezit toch nog aanspraak zou maken op een sociale woning. Deze vorm van sociale fraude willen wij aanpakken zodat de sociale huurmarkt rechtvaardig is voor iedereen. Daarom is het een goede zaak dat naast het binnenlands eigendomsonderzoek dat al enkele jaren mogelijk is, de Vlaamse Regering nu ook de nodige middelen voorziet om buitenlands eigendomsonderzoek op te voeren”, aldus raadslid Dejaegher.

41 landen

Concreet sloot de Vlaamse Regering een raamovereenkomst af waardoor in 41 landen onderzoeksopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast voorziet de minister een subsidie van 5 miljoen euro voor de sociale verhuurders die een beroep doen op het raamcontract. Met die middelen kunnen sociale verhuurders onderzoek voeren en krijgen ze 75 tot 100 procent van de kosten daarvoor terugbetaald, afhankelijk van het resultaat van het onderzoek.

Zowel CD&V als Vlaams Belang sloten zich meteen aan bij dat standpunt. “Het is de meest verwerpelijke vorm van fraude. Het Vlaams Belang pleit al lang voor een efficiënte fraudeaanpak van huurders van een sociale woning die tegelijk een eigendom in het buitenland bezitten”, aldus Carmen Ryheul (Vlaams Belang).

Een concreet antwoord op de vraag of dat soort onderzoeken er ook in Kortrijk komen, kon bevoegde schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) niet geven. “Ik ben blij dat de ondersteuning van de hogere overheden voor dat soort onderzoek er komt”, klinkt het. “Maar we willen niet vervallen in een heksenjacht, we willen alleen dat de woningen terecht komen bij wie ze nodig heeft. Ik wil die controles zeker doen, maar dat zal niet zaligmakend zijn. Een groter aanbod van sociale woningen is minstens even belangrijk.”

Te beperkt aanbod

Een standpunt waar vooral Groen en Vooruit zich in konden vinden. “Ik kan mij immers niet van de indruk ontdoen dat er met een kanon op een mug wordt geschoten”, aldus David Wemel (Groen). “Het fundamentele probleem is dat er veel te weinig sociale woningen zijn. Dat wordt nu verdoezeld door in te zetten op fraudebestrijding. Maar willen we naar een systeem waarbij elke sociale huurder per definitie verdacht is? Willen we iemand die vanwege een erfenis een stukje grond van weinig waarde kreeg en dat niet meteen kon verkopen, echt straffen? Breid dan liever het aanbod uit.”

Maxim Veys (Vooruit), naast gemeenteraadslid ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk, sloot zich daar deels bij aan. “Voor elke sociale woning die we nu hebben, is er iemand die op de wachtlijst staat. De echte oplossing is hier dus bouwen, bouwen, bouwen. Wat niet wil zeggen dat Vooruit niet achter de controles staat. Maar we moeten voorzichtig zijn. Als we nu alle 2.200 sociale huurders in Kortrijk meteen controleren, dan kost ons dat snel 2 miljoen euro”, besluit hij.

Schepen Maddens beloofde ten slotte nog dat het voorstel verder besproken zou worden op verschillende raden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier