Er werd deelgenomen door personeel van Ons Tehuis (10), De Lovie (35), Familiezorg (4), Jan Ypermanziekenhuis (13) en het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart (42). "Dat zoveel mensen in de Ieperse psychiatrische zorg het werk neerleggen, is ongezien", zegt Bart Valcke, nachtverpleegkundige en secretaris ondernemingsraad Heilig Hart. "Deze actie is niet tegen de werkgever of tegen de patiënt bedoeld, integendeel. Daarom werd geopteerd om de weekendbezetting te verzekeren via interne opvorderingen. Daarmee en met het personeel dat niet staakt, wordt de kwalitatieve patiëntenzorg voor het mere...

Er werd deelgenomen door personeel van Ons Tehuis (10), De Lovie (35), Familiezorg (4), Jan Ypermanziekenhuis (13) en het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart (42). "Dat zoveel mensen in de Ieperse psychiatrische zorg het werk neerleggen, is ongezien", zegt Bart Valcke, nachtverpleegkundige en secretaris ondernemingsraad Heilig Hart. "Deze actie is niet tegen de werkgever of tegen de patiënt bedoeld, integendeel. Daarom werd geopteerd om de weekendbezetting te verzekeren via interne opvorderingen. Daarmee en met het personeel dat niet staakt, wordt de kwalitatieve patiëntenzorg voor het merendeel van de verpleegafdelingen gegarandeerd. Voor wie die dag instaat voor de zorg is er een button met daarop 'Ik steun de staking'. We willen wel werkbaar werk en voldoende financiering."Volgens Bart Valcke is er niemand binnen de organisatie die de gevolgen van de besparingen van de vijf regeringsjaren in de sector niet aan den lijve ondervindt. "De flexibiliteit heeft stilaan zijn grenzen bereikt: een te krappe financiering, te weinig personeel en een te hoge werkdruk. Door de afbouw van onder meer de landingsbanen zijn er te weinig mogelijkheden tot echt werkbaar werk. Tot voor enkele jaren had ons ziekenhuis 347 bedden, na de huidige reorganisatie blijven er nog 287 bedden over. Dit betekende een vermindering van de tewerkstelling binnen ons ziekenhuis. Maar ook een wezenlijke verhoging van de werkdruk. Onze laatste echte loonsverhoging dateert van 2001, dat is 18 jaar geleden. Nu willen bepaalde politieke partijen verder snoeien in onze eindeloopbaanregeling en de werkomstandigheden binnen de non-profitsector. Het spreekt voor zich dat wij dit niet zullen aanvaarden. In aanloop naar de politieke verkiezingen, willen we duidelijk stellen dat voor het personeel de maat vol is. De nieuwe verkozenen houden er best rekening mee dat er bij de regeringsonderhandelingen voldoende middelen worden voorzien voor een kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. Verdere besparingen in onze sector kunnen echt niet.""Door de afbouw van onder meer de landingsbanen zijn er te weinig mogelijkheden tot echt werkbaar werk", vervolgt Bart Valcke. "De nieuwe regering zal na 26 mei starten met een begrotingstekort van minstens 10 miljard euro. Verdere besparingen in onze sector kunnen echt niet. We eisen een langetermijnvisie en zekerheid betreffende onze werking en arbeidsvoorwaarden. We zien dat de besparingen de patiënt, het personeel en de organisatie treffen op een manier die een kwalitatieve dienstverlening en zorgzaam personeelsbeleid zeer moeilijk maken. De overheid stelt de besparingen op een hypocriete wijze voor als 'vermaatschappelijking' van de zorg. Vermaatschappelijken van zorg is een goede zaak maar daar moeten voldoende werkingsmiddelen tegenover staan. De eindeloopbaanregeling in onze sector hebben we immers zelf betaald, hiervoor werden loonsverhogingen afgestaan. En we willen nu zekerheid over het behoud van deze regeling", besluit Bart Valcke. (EG)