Ivan Bouckaert, business unit manager bij Turner Roeselare, kent de immomarkt in Roeselare als zijn broekzak. Turner is ook gespecialiseerd in bedrijfs- en commerciële panden. Ook hij ziet dat de tering naar de nering moet gezet worden. "De handelspanden in het centrum van Roeselare hadden het, net als in alle andere winkelsteden, al moeilijk van vóór de coronaperiode en door toedoen van de coronamaatregelen is het er helaas niet op verbeterd. Als je bijvoorbeeld eens door de Ooststraat toch nog altijd de belangrijkste winkelstraat van Roeselare wandelt, valt het op hoeveel winkelpanden er op heden leegstaan. Om dan nog te zwijgen van de handelspanden op een B-ligging in de zijstraten."
...

Ivan Bouckaert, business unit manager bij Turner Roeselare, kent de immomarkt in Roeselare als zijn broekzak. Turner is ook gespecialiseerd in bedrijfs- en commerciële panden. Ook hij ziet dat de tering naar de nering moet gezet worden. "De handelspanden in het centrum van Roeselare hadden het, net als in alle andere winkelsteden, al moeilijk van vóór de coronaperiode en door toedoen van de coronamaatregelen is het er helaas niet op verbeterd. Als je bijvoorbeeld eens door de Ooststraat toch nog altijd de belangrijkste winkelstraat van Roeselare wandelt, valt het op hoeveel winkelpanden er op heden leegstaan. Om dan nog te zwijgen van de handelspanden op een B-ligging in de zijstraten."De makelaar ziet wel wat oorzaken. "Ik hoor van vele ketens dat ze gedurende 2020 en 2021 als gevolg van de huidige situatie die onzekerheid met zich meebrengt geen nieuwe vestigingen meer zullen openen. Bij uitzondering dan van de lowbudget ketens en andere winkels die wel goede zaken doen. Er is ook wel degelijk een omzetdaling bij de fysieke winkels door e-commerce. Maar velen die er nog geen kennis van hadden van het online winkelgebeuren, hebben tijdens de lockdown het laatste duwtje gehad om toch overtuigd te geraken van het belang ervan.""Een tendens die zich ook al gedurende een bepaalde periode voordoet is dat de huurprijzen van de winkels onder druk staan. Het was te verwachten dat er vroeg of laat een correctie moest doorgevoerd worden, want de huurprijzen waren tot een aantal jaar geleden altijd in stijgende lijn geëvolueerd mede door de indexatie, terwijl de omzet in de fysieke winkels gelijk bleef of zelfs daalde. Nu staan de meeste eigenaars wel open voor een gesprek met de huurders om tot een onderling akkoord te komen." "Los hiervan hebben tijdens de eerste lockdown vele winkels aan de verhuurders gevraagd om een financiële tegemoetkoming te krijgen op de huurprijs gedurende de periode dat ze verplicht waren te sluiten. Hoewel de verhuurder ook aan zijn verplichtingen moet voldoen, zijn de meesten hier wel in meegegaan. En dit met een kwijtschelding van een halve of volledige maand en/of uitstel of spreiding van betaling van de huur." "De eerste weken na de lockdown hoorde ik al van alle winkeliers zeer positieve signalen. De maand mei bijvoorbeeld was een zeer goede maand. De bevolking was natuurlijk blij na enkele maanden opgesloten te zitten om terug te kunnen gaan shoppen. Daarna heeft de verkoop zich terug genormaliseerd als van voor de lockdown." Nog een tendens die zich al enige tijd voordoet is het opduiken van pop-up-panden. "Winkels die al lange tijd leeg staan worden als tijdelijke pop-up stores ingevuld. Dit is natuurlijk goed om de leegstand weg te werken, maar geeft natuurlijk een ook wat vertekend beeld." "Maar vele van hen doen goede zaken waardoor ze na hun pop-up periode overgaan tot een gewone handelshuur. Want dan weer een goede zaak is. Voor de nieuwe lockdown zagen we ook weer dat de sluiting van de horeca nefast was voor de winkeliers. Shoppen is meer dan alleen winkelen..."Maar Ivan Bouckaert eindigt met een positieve noot. "We mogen natuurlijk ook niet te negatief zijn wat de toekomst betreft. Er is op heden wat leegstand, maar fysieke winkels zullen steeds blijven bestaan en de mensen houden nog steeds van winkelen en de beleving die dit met zich meebrengt. Hiernaast stellen we ook vast dat de pure e-commerce zaken meer en meer fysieke winkels openen. Bovendien worden er door de stadsdiensten maatregelen genomen om de leegstand weg te werken. Er worden bijvoorbeeld subsidies uitgereikt voor nieuwe winkels die zich vestigen binnen het winkelkerngebied en in de nabije toekomst zal een deel van de Ooststraat aangepakt worden en in een nieuw kleedje gestoken worden en wordt algemeen gewerkt aan acties om de beleving nog te verbeteren. Maatregelen die toch een duw in de juiste richting geven."