Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk. Een afspraak kan gemaakt via 059/339191 en gemeentebestuur@bredene.be. De diensten blijven telefonisch bereikbaar. Er is voortaan sprake van een dienstverlening waarin enkel dringende zaken worden behandeld.
...

Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk. Een afspraak kan gemaakt via 059/339191 en gemeentebestuur@bredene.be. De diensten blijven telefonisch bereikbaar. Er is voortaan sprake van een dienstverlening waarin enkel dringende zaken worden behandeld.Wie het gemeentehuis wil betreden, wordt geregistreerd en op lichaamstemperatuur gecontroleerd. Wie een lichaamstemperatuur van 37,5°C en meer heeft, krijgt geen toegang tot het gebouw.De buitenschoolse kinderopvang blijft open en dit zoals momenteel het geval is voor voor- en naschoolse opvang. Ook wie de buitenschoolse kinderopvang wil betreden wordt geregistreerd en op lichaamstemperatuur gecontroleerd. De bibliotheek sluit met ingang van zaterdag 14 maart maar blijft bereikbaar op 059/339190 en bibliotheek@bredene.be. De uitleentermijn van boeken wordt tijdelijk opgeschort.MEC Staf Versluys sloot met onmiddellijke ingang. De diensten toerisme, cultuur en AGB zijn enkel bij dringende aangelegenheden op afspraak bereikbaar via 059/561960 en info@stafversluyscentrum.be.De jeugddienst sluit met onmiddellijk ingang. De jeugddienst is enkel bij dringende aangelegenheden op afspraak bereikbaar via 059/561964 en jeugddienst@bredene.be.Het milieu- en recyclagepark blijft open op de reguliere openingsuren en biedt de normale dienstverlening aan. Het Sociaal Huis is enkel bij dringende aangelegenheden op afspraak toegankelijk ( 059/339770 en info@ocmwbredene.be).Het dienstencentrum Technische Dienst is enkel bij dringende aangelegenheden op afspraak toegankelijk (059/332538).Onthaalouders en crèches blijven geopend.Het sportcentrum en zwembad werden eerder gesloten voor alle publiek. Het sportkamp tijdens de paasvakantie gaat niet door.De Carnavalstoet en Paasfoor werden afgelast. De wekelijkse dinsdagmarkt gaat door. De campings blijven open met uitzondering van de recreatieruimtes op de camping zelf.De gemeenteraad van 23 maart gaat door achter gesloten deuren.Het gemeentebestuur opende intussen speciale informatienummers. Wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.Informatienummer gemeente: 0490/64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475/42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout).(MM)