Nu het opnieuw lente is, plannen ook heel wat ruiters uitstappen met hun viervoeter. Naar aanleiding van de hernieuwde sensibiliseringscampagne rond de hondenpoep ...

Nu het opnieuw lente is, plannen ook heel wat ruiters uitstappen met hun viervoeter. Naar aanleiding van de hernieuwde sensibiliseringscampagne rond de hondenpoep werden de manèges uit Bredene en omgeving andermaal gewezen op de verplichting inzake het opkuisen van de paardenuitwerpselen. Het politiereglement is hierover duidelijk : iedereen die zich met een paard op een openbare plaats begeeft is ertoe gehouden om in voorkomend geval, en binnen de kortst mogelijke tijd, alle uitwerpselen van dit paard te verwijderen of te laten verwijderen. Voor geleide groepswandeling te paard is het de organisator van deze uitstappen die verantwoordelijk is voor het opkuisen van de uitwerpselen. Ook op de naleving van deze bepalingen van het politiereglement zullen de komende weken extra controles worden uitgevoerd.