"Het initiatief kwam van onze bewoners zelf!" Sofie Desseyn, centrumdirectrice voor Fedasil in Poelkapelle komt meteen terzake. "Na de brand in het centrum van Bilzen waren heel wat van onze mensen hier erg onder de indruk. De vlammen op zich waren reeds dramatisch te noemen maar het zijn vooral de erg gemene reacties op sociale media die...

"Het initiatief kwam van onze bewoners zelf!" Sofie Desseyn, centrumdirectrice voor Fedasil in Poelkapelle komt meteen terzake. "Na de brand in het centrum van Bilzen waren heel wat van onze mensen hier erg onder de indruk. De vlammen op zich waren reeds dramatisch te noemen maar het zijn vooral de erg gemene reacties op sociale media die er diep op hebben ingehakt. Toen Sandep Pattel, een man met Indische roots die hier verblijft met zijn vrouw en 2 kindjes, te lezen kreeg dat enkelen het jammer vonden dat er geen asielzoekers in de brand waren gebleven, werd hij erg emotioneel. Hij vroeg zich af waarom men hen als onmensen bekeek maar besloot ook niet bij de pakken te blijven zitten. Hij stelde voor om een actie op touw te zetten naar aanleiding van de Warmste Week. Een goed doel steunen en tonen aan iedereen dat ze ook mensen zijn, net zoals alle andere Vlamingen".Met een collectebus trok Sandep langsheen alle inwoners van het centrum, met de vraag voor een bijdrage. "Dit lijkt banaal" gaat Sofie verder. "Maar voor mensen die moeten rondkomen met 32.25? per week is dit heel wat. Over iedere cent die ze uitgeven moet worden nagedacht maar toch toonden ze zich van hun beste kant. Op die manier verzamelde Sandep 290 euro die aan VZW De Vleugels werd geschonken".De keuze van het goede doel was geen toevallige keuze zo blijkt. "VZW De Vleugels levert ondersteuning en verblijfsmogelijkheden aan mensen met een verstandelijke beperking" sluit Sofie af. "Wij hebben een samenwerking lopen met die VZW, waarbij onze inwoners er zich als vrijwilliger inzetten. Het is dan ook een centrum die hen nauw aan het hart ligt waardoor ze blij zijn hun steentje te hebben kunnen bijdragen".(CL)