Na renovatiewerken was het zwembad vanaf 26 november vorig jaar weer toegankelijk. Begin december 2017 werd, onder toezicht van Farys, gestart met de dakwerken en de vernieuwing van de zandfilter. De raming van de werken bedroeg ruim 400.000 euro met een subsidie van Sport Vlaanderen van 34.000 euro. Omwille van een waterlek onder het bad moest de geplande heropening nog even worden uitgesteld. Volgens Stephane de Meulemeester, de toenmalige accountmanager van Farys, zou de renovatie de levensduur van het bad met maximum 10 jaar verlengen.
...

Na renovatiewerken was het zwembad vanaf 26 november vorig jaar weer toegankelijk. Begin december 2017 werd, onder toezicht van Farys, gestart met de dakwerken en de vernieuwing van de zandfilter. De raming van de werken bedroeg ruim 400.000 euro met een subsidie van Sport Vlaanderen van 34.000 euro. Omwille van een waterlek onder het bad moest de geplande heropening nog even worden uitgesteld. Volgens Stephane de Meulemeester, de toenmalige accountmanager van Farys, zou de renovatie de levensduur van het bad met maximum 10 jaar verlengen."Niet alleen onze fractie maar ook de sportclubs, de scholen en vele inwoners maken zich zorgen over dit dossier. Sinds de start van de nieuwe ploeg heb ik het dossier al driemaal aangekaart maar blijf ik zitten met vele vragen", aldus Jan Willems. Het zwembad, dat dateert van 1972, is dringend aan vernieuwing toe. Daarover is het iedereen wellicht eens maar anderzijds wegen de stijgende onderhouds- en energiekosten en de personeelslast zwaar door op het gemeentelijk budget. "Een nieuw bad kost om en bij de 5 miljoen euro eventuele subsidies niet meegerekend. Een vraag die wij ons dan als politici moeten stellen is of deze investering voldoende draagvlak heeft bij de bevolking."Met ruim 30.000 leerlingen, 15.000 mensen die in clubverband zwemmen en ruim 17.000 losse zwembeurten in elf maanden scoort het bad niet zo slecht. Het is wel een vaststelling dat meer en meer zwemmers zich aangetrokken voelen door Lago Brugge Olympia en dat ook het nieuwe zwembad van Oostende nog meer gebruikers zal afsnoepen. "Met de werken van 2018 was de visie duidelijk. De toenmalige schepen Annie Cool deelde mee dat de stad ging investeren in de herstellingen om zo een periode van 7 à 10 jaar te overbruggen. Tijd genoeg dus om een nieuw dossier op te starten", aldus het raadslid. "Het afgesloten bestuursakkoord vermeld duidelijk welke stappen we willen ondernemen", aldus burgemeester Gauthier Defreyne in de gemeenteraad. "We plannen een onderzoek naar de toekomst van ons zwembad. Eerst wordt in overleg met de buurgemeenten gezocht naar een oplossing in intercommunaal verband met eventuele subsidiëring. Indien dit echter niet lukt moet een oplossing gezocht worden via samenwerking met nabijgelegen zwembaden waarbij een subsidiëring van scholen of clubs kan overwogen worden.", klinkt het.De meest voor de hand liggende oplossing is volgens Jan Willems een intergemeentelijk zwembad want die samenwerkingen worden meer en meer gepromoot en toegepast. "Maar ook gemeenten met hetzelfde inwonersaantal zoals Diksmuide en Veurne hebben hun sportinfrastructuur gerenoveerd of zullen dit binnenkort doen. BKO de Zonnebloem en de jeugdsite Torp kostten ook heel wat maar werden gezien als een antwoord op de vragen van onze inwoners. Het gaat dus over draagvlak bij je inwoners en over keuzes. Ik hoor onze schepen Dries Depoorter bij de start van de legislatuur nog verklaren dat het niet zo moeilijk zal zijn om partners te vinden door de aanwezigheid van burgemeesters in de buurgemeenten met dezelfde politieke kleur. Dringend starten met de gesprekken is dus de boodschap", besluit het gemeenteraadslid. (MVS)