Elke deelnemende groep is vertegenwoordigd door het bestuur dat niet alleen de werking van de vereniging zal toelichten, maar allicht ook nieuwe leden kan aanwerven. Tegelijk houdt de stadsbibliotheek zijn jaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken en andere materialen. Alles wordt verkocht aan 50 eurocent per exemplaar. Voor tijdschriften is het zelfs maar 10 eurocent.
...