Niet enkel is het aantal weekendvieringen vanaf dit jaar drastisch verminderd door de kerkfederatie Middelkerke-Spermalie, het gemeentebestuur van Middelkerke werkt ook aan de herbestemming van een aantal kerken, vooral in de hinterlandgemeenten. Een eerste kerk, de Sint-Niklaaskerk van Sint-Pieterskapelle is ondertussen onttrokken aan de erediensten en kan al worden gebruikt voor andere, culturele doeleinden. In nauw overleg met de kerkfabrieken en de pastoor wil het gemeentebestuur nog meer kerken op het grondgebied deel laten uitmaken van het cultureel patrimonium van de gemeente.
...

Niet enkel is het aantal weekendvieringen vanaf dit jaar drastisch verminderd door de kerkfederatie Middelkerke-Spermalie, het gemeentebestuur van Middelkerke werkt ook aan de herbestemming van een aantal kerken, vooral in de hinterlandgemeenten. Een eerste kerk, de Sint-Niklaaskerk van Sint-Pieterskapelle is ondertussen onttrokken aan de erediensten en kan al worden gebruikt voor andere, culturele doeleinden. In nauw overleg met de kerkfabrieken en de pastoor wil het gemeentebestuur nog meer kerken op het grondgebied deel laten uitmaken van het cultureel patrimonium van de gemeente.Schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) liet weten dat het herleiden van het aantal weekendvieringen volgens de federatie te maken heeft met twee zaken: "Het aantal kerkgangers vermindert zoals overal en pastoor Luc de Baene gaat binnenkort met pensioen. Dit betekent dat Bart Lagrange nog de enige pastoor in Middelkerke zal zijn en het voor hem onmogelijk is om alle kerken te bedienen."Er zijn in Middelkerke acht kerkfabrieken die elk zorgen voor het onderhoud van de kerk en de eigendommen en het geld beheren. Bij onvoldoende inkomsten moet de gemeente bijdragen in de kosten en zorgen voor een woning voor de pastoor. In Lombardsijde is er de kerk OLV Bezoeking, in Slijpe de Sint-Niklaaskerk, in Middelkerke de Sint-Willibrorduskerk, in Mannekensvere de OLV kerk, in Westende de Sint-Laurentiuskerk, in Wilskerke de kerk Heilige Willem, in Leffinge de OLV kerk en in Schore de OLV kerk. De kerk in Sint-Pieterskapelle fungeert niet meer als kerk.Naast de acht kerkfabrieken in de Rooms-Katholieke godsdienst is er in Middelkerke ook nog een erkende Protestantse kerk, de Bethelkerk. Het gemeentebestuur van Middelkerke investeert de komende drie jaar 700.000 euro in de renovatie van de Sint-Willibrorduskerk. Deze werken zijn momenteel al aan de gang en de kerk staat in de steigers. Het herleiden van de weekendvieringen betekent niet noodzakelijk dat huwelijken en begrafenissen onmogelijk worden in die kerken. In overleg met de pastoor kunnen de families nog kiezen in welke kerk ze deze plechtigheden willen laten plaatsvinden. In navolging van de kerk van Sint-Pieterskapelle waar ondertussen al een aantal evenementen, zoals een modeshow en studiegelegenheid voor studenten plaatsvonden, worden ook de andere landelijke kerken op het grondgebied onder de loep gehouden. Zo staan de kerken van Mannekensvere, Slijpe, Schore, Wilskerke, Leffinge, Westende-bad en de Sint-Theresiakapel in Middelkerke in het vizier om het voorbeeld van de kerk van Sint-Pieterskapelle te volgen. Wanneer dit gebeurt, hangt af van het Bisdom Brugge dat de ontwijdingen van de kerken moet goedkeuren. Aangezien er nood is aan accommodatie voor de culturele verenigingen van Middelkerke worden deze gebouwen beschouwd als een welgekomen opportuniteit. Uiteraard zullen er in de kerkgebouwen, nadat beslist is om ze op te nemen in het culturele patrimonium van de gemeente, een aantal aanpassingen moeten gebeuren. In de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit al gebeurd en is er al sanitair en een keukenmeubel beschikbaar voor organisatoren. Op zondag 9 februari om 17 uur, organiseert vzw de Zwerver alvast een optreden van zangeres Sophia Ammann in de kerk van Sint-Pieterskapelle.