Ontvangst nieuwe inwoners kon op veel bijval rekenen

Een groot aantal nieuwe Pittem- en Egemnaren ging op de uitnodiging door de gemeente in. © foto Jan
Redactie KW

Op zondagmorgen 9 oktober werden de nieuwe inwoners, die de laatste drie jaar in Pittem zijn komen wonen, uitgenodigd voor een officiële ontvangst. De uitnodiging werd door dusdanig veel gezinnen beantwoord dat moest uitgeweken worden naar een andere locatie.

De gemeente heeft al heel wat jaren de gewoonte alle nieuwe inwoners jaarlijks uit te nodigen voor een officiële ontvangst en hen bij die gelegenheid informatie te geven over het reilen en zeilen in de gemeente. Door corona kon dit de voorbije twee jaar echter niet doorgaan, zodat op zondagmorgen 9 oktober iedereen die in de voorbije drie jaar in Pittem of Egem kwam wonen uitgenodigd werd naar de zaal Broeders Maristen. Er gingen echter niet minder dan 179 personen op de uitnodiging in, wat de capaciteit van de zaal te boven ging, zodat er op het laatste moment moest uitgeweken worden naar zaal De Fontein.

Daar werden de nieuwe Pittem- en Egemnaren om 9 uur ontvangen met een warme verwelkoming door burgemeester Denis Fraeyman. Na de verwelkoming gaf de burgemeester met behulp van een Powerpointpresentatie uitleg over de diverse gemeentediensten, over de rijke waaier aan verenigingen in de gemeente en over de sportieve mogelijkheden. Na hem kwam Kim Verscheuren van de Pittemse vrijwillige brandweer aan het woord voor een woordje uitleg over hun werking en om een warme oproep te doen voor nieuwe brandweerlieden. Hij gaf ook info over de werking van de jeugdbrandweer.

Na het informatiegedeelte kon iedereen genieten van een uitgebreid ontbijt, waarbij de nieuwe inwoners elkaar beter konden leren kennen. Na afloop konden de gezinnen nog langs schepen Heidi Lievrouw passeren om een zak in ontvangst te nemen met enkele cadeaus van de gemeente en heel wat informatiefolders over de gemeente en zijn werking.

Bevolkingstoename

Wanneer we naar de opkomst keken was het duidelijk dat heel wat nieuwe jonge gezinnen van de partij waren. Dit is niet te verwonderen, want de gemeente kende een aantal nieuwe verkavelingen en nieuwe appartementsgebouwen waar, naast uiteraard wat oudere mensen die al dan niet kleiner willen gaan wonen, toch vooral jonge gezinnen op afkwamen.

We staken ook ons licht eens op bij de dienst bevolking van de gemeente en daar zien we deze trend ook in cijfers. De bevolking is de voorbije drie jaar gestegen van 6713 in 2019, over 6785 in 2020 tot 6791 eind 2021. Tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2022 zijn 261 gezinnen naar Pittem komen wonen en zijn er 172 personen naar de gemeente gekomen die alleen wonen of bij iemand zijn gaan bijwonen. De overgrote meerderheid van de nieuwe inwoners zijn jonge mensen of jonge gezinnen.

We peilden ook eens naar de invloed van corona op het sterftecijfer in de gemeente. De pandemie heeft duidelijk toch wel zijn invloed gehad : in 2019 waren er 62 overlijdens, in 2020 (in volle coronacrisis) waren dit er 94, om in 2021 weer te dalen naar 78. Met de grote verkaveling in de Molenstaat in Egem, de verkaveling Plaatsmolen en een aantal nieuwe appartementsgebouwen zullen er nog heel wat nieuwe woongelegenheden bijkomen. De bevolkingsaangroei zal zich de komende jaren dus waarschijnlijk doorzetten. (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier