Het natuurgebied de IJzermonding, met zijn slikken en schorren, heeft woelige tijden meegemaakt. Pal in het gebied lag een militaire marinebasis en heel wat projectontwikkelaars zagen het in de loop der jaren als de ideale locatie om er een groot park voor vakantiehuizen of appartementen neer te poten.
...