Ontmoetingscentrum en jeugdsite De Zuidhoeve officieel geopend: “Stad investeert mee in toekomst”

Aan de ingang van het ontmoetingscentrum van De Zuidhoeve werd een gedenkplaat onthuld in aanwezigheid van van onder meer technisch coördinator Pol Verhelle, lid van het bijzonder comité sociale dienst Frederik Devloo, gemeenteraadslid Anne Vandeputte, gemeenteraadslid Jan Deheegher, nationaal coördinator KSA Benjamin Verhegge, schepen Wout Cornette, burgemeester Lode Morlion, algemeen directeur Lynn Claerhoudt, schepen Johan Matthys, schepen Lieve Castryck en voorzitter van de gemeenteraad Monique Bertier. (foto KVCL)
Koen Van Colen
Koen Van Colen Medewerker KW

In Lo vond vorige week vrijdagavond de officiële opening plaats van het nieuwe ontmoetingscentrum en de jeugdsite De Zuidhoeve. Het bouwproject is de derde en laatste fase van het masterplan waarin de toekomst van de gemeentelijke gebouwen, en in het bijzonder die voor de jeugd, werd vastgelegd.

De gemeenteraad keurde het masterplan in 2014 goed. In een eerste fase vond de herinrichting van de buitenschoolse kinderopvang in Pollinkhove plaats. Daarna volgde een grondige renovatie van de site Oude Jongensschool in Reninge, inclusief nieuwbouw. In die gebouwen zijn de buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek, kunst- en muziekacademie, techniekacademie en speelpleinwerking Splash ondergebracht. De Zuidhoeve in Lo is het derde en laatste project in de rij. De gebouwen zijn al in gebruik, maar door corona vond nog geen officiële opening plaats.

Jeugdlokalen en oc

“In De Zuidhoeve bevinden zich onder meer de nieuwe lokalen van de jeugdverenigingen KSA en KLJ en speelpleinwerking De Microob”, zegt schepen van Jeugd Wout Cornette. “Het stadsbestuur hoopt dat veel jongeren hier de komende jaren op een veilige en zorgeloze manier hun vrije tijd zullen doorbrengen en dat de plaatselijke jeugdverenigingen van De Zuidhoeve hier hun uitvalsbasis maken. Daarnaast bevindt zich op de site ook een nieuw ontmoetingscentrum voor de verenigingen van Lo-Reninge, maar ook particulieren kunnen het huren.” Het oude KSA-gebouw, beter bekend als ‘t Kiekenkot, wordt ingericht als bergruimte voor materialen van de verenigingen van Lo-Reninge die daar behoefte aan hebben, zoals de jeugdverenigingen, de toneelverenigingen en de feestcommissies. De voormalige lokalen van de KLJ in Pollinkhove worden ter beschikking gesteld van de buitenschoolse kinderopvang.

Een kwalitatief gebouw is onlosmakelijk verbonden met kwalitatief jeugdwerk

BEN-norm

“De nieuwe gebouwen beantwoorden aan de BEN-norm”, geeft schepen Cornette nog mee. “Dit kadert in het beleid van het stadsbestuur om zelf het goede voorbeeld te geven wat isolatie en verlaging van de CO2-uitstoot betreft. De huidige energiecrisis toont nogmaals aan dat hier tijdig de juiste beslissingen werden genomen.” Nationaal coördinator van de KSA, Benjamin Verhegge, was gastspreker van dienst en benadrukte het belang van jeugdbewegingen in de ontwikkeling en het groeiproces van jongeren. “Een kwalitatief gebouw is onlosmakelijk verbonden aan kwalitatief jeugdwerk”, stelt hij. “Het werkt elkaar in de hand. Heel wat groepen dienen zelf in te staan voor de financiering of bouw van hun gebouw, wat naast het verzekeren van een kwalitatieve werking, heel wat druk legt op de schouders van de leiding. Ik ben ook blij dat de stad Lo-Reninge die druk niet bij de jeugdbewegingen legt en haar verantwoordelijkheid opneemt en investeert in de toekomst, zodat de leiding van vandaag hun werking van morgen kan garanderen.”

Koester de leiding

“De voorbije maanden en jaren stond vrije tijd onder druk, zoals zoveel in de samenleving”, gaat Benjamin Verhegge verder. “Maar het werd ook des te duidelijker dat die vrijetijdscontext van levensbelang is voor kinderen en jongeren. Het creëren van die context is alleen mogelijk door het onvoorwaardelijk engagement dat jongeren opnemen. Ze zorgen ervoor dat ze zichzelf en anderen laten groeien, dat ze verbinding zoeken met de buurt en hun engagement en verantwoordelijkheid opnemen binnen de samenleving in een speelse context dat het jeugdwerk zo eigen maakt.” Na de toespraken werd aan de ingang van het ontmoetingscentrum een gedenkplaat onthuld. Daarna werden de aanwezige genodigden getrakteerd op frietjes met frikandel. Zaterdag vond nog een opendeur plaats om alle inwoners de kans te bieden kennis te maken met de nieuwe gebouwen van De Zuidhoeve.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.