Stad Oostende wil de risico's zoveel mogelijk beperken en sluit daarom de ontmoetingscentra. Vrijdagavond kregen horeca-uitbaters te horen dat ook zij de deuren moeten sluiten voor minstens vier weken. Na twee weken zou er wel geëvalueerd worden. "Net zoals tijdens de lockdown in he...

Stad Oostende wil de risico's zoveel mogelijk beperken en sluit daarom de ontmoetingscentra. Vrijdagavond kregen horeca-uitbaters te horen dat ook zij de deuren moeten sluiten voor minstens vier weken. Na twee weken zou er wel geëvalueerd worden. "Net zoals tijdens de lockdown in het voorjaar zullen we ook nu inzetten op de maaltijdbedeling voor wie geen andere oplossing heeft", vertelt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor de ontmoetingscentra in de stad. "Onze medewerkers zullen maandag contact opnemen met alle vaste bezoekers die regelmatig hun maaltijd nuttigen in een van de ontmoetingscentra. Daarnaast zullen we van de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement een speerpunt maken. Tijdens de vorige lockdown lanceerde we met het stadsbestuur heel wat initiatieven om vereenzaming tegen te gaan. Er was een belronde naar 80-plussers en er waren stoepbezoeken bij de mensen thuis. Ook nu gaan we actief medewerkers inzetten om mensen te helpen waar nodig."De gratis Sociale Noodlijn blijft actief. Via het nummer 0800 1 8400 (keuze 3) kunnen mensen die zich in een sociale noodsituatie bevinden of mensen die nood hebben aan een babbel de Sociale Noodlijn bellen. Ook zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten omwille van de beslissing van de overheid en daar gevolgen van ondervinden kunnen terecht bij de stad voor coronasteun. Via www.oostende.be/coronasteun kan iedereen zich aanmelden. (JRO)