Door Geert Vanhessche
...

Door Geert Vanhessche'Ons Boetiekske' is een project dat vorig jaar in september is ontstaan vanuit het Zwevegems actieplan tegen kansarmoede. Dit initiatief biedt gratis kledij aan voor kansarme kinderen tot 16 jaar. Maandelijks kan men zo'n 100 Zwevegemse gezinnen helpen, wat je gerust een succes mag noemen. De werking is volledig in handen van vrijwilligers. "Onze enthousiaste groep vrijwilligers sorteert de binnengebrachte kinderkledij en tijdens de openingsuren zorgen ze voor een gezellige sfeer bij het onthaal van de klanten. Het is immers de bedoeling dat onze klanten zich thuis voelen en in een boetiek de passende kledij kunnen uitzoeken", vertelt ons Mia Dierick, die instaat voor de algemene coördinatie.De nood aan kinderkledij voor kansarmen stopt uiteraard niet aan de gemeentegrenzen. Ons Boetiekske heeft dan ook klanten uit andere gemeenten. "We merken inderdaad dat onze werking al buiten de gemeentegrenzen gekend is, vandaar dat we nu een samenwerkingsovereenkomst afsloten met het Sociaal Huis van Avelgem. Zo kunnen ook gezinnen uit Avelgem, na doorverwijzing door het Sociaal Huis, komen winkelen in ons Boetiekske."Wanneer mensen voor het eerst naar de winkel gaan, krijgen ze een startpakket waarbij ze minimum tien kledingstukken per kind kunnen uitkiezen. "Daarna worden de mogelijkheden aangepast aan de noden van het kind, zoals een warme jas voor in de winter. Per bezoek is het ook steeds mogelijk om drie kledingstukken per kind te wisselen voor drie andere", aldus Mia Dierick.Om kledij te kunnen uitlenen, moet er natuurlijk ook een aanvoer zijn. "Daarvoor doen we vooral beroep op giften van mensen. Bruikbare kledij kan altijd binnengebracht worden op de openingsmomenten van Ons Boetiekske en op iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur."In Ons Boetiekske kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW Zwevegem, het Sociaal Huis Avelgem, Kind en Gezin en vzw Jongerenzorg. Het is gevestigd in het 'Huis van het Kind' op het Theophiel Toyeplein te Zwevegem. De openingsmomenten zijn elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur, elke tweede dinsdag van de maand van 15 tot 17 uur en elke derde woensdag van de maand tussen 9 en 11 uur.