Dit is althans hetgeen zijn doodongeruste vader Dirk Vandemaele vermoedt. "Zonder bril ziet Jelle haast niks, ik acht het dan ook totaal onmogelijk dat hij zonder bril op eigen initiatief zijn appartement zou verlaten." Vader Dirk vreest dan ook het ergste : ofwel is Jelle al overleden, ofwel wordt hij ergens vastgehouden. Die vrees wordt nog versterkt door het feit dat Jelle iemand is die...