"Wij appreciëren erg de inspanningen van onze groendienst, maar heel wat burgers stellen toch vast dat de gemeente er niet overal even netjes bijligt. Hoe meer groen hoe meer onderhoud er moet voorzien worden. Wij vragen dan ook hoe de burgemeester deze zaak zal aanpakken."
...

"Wij appreciëren erg de inspanningen van onze groendienst, maar heel wat burgers stellen toch vast dat de gemeente er niet overal even netjes bijligt. Hoe meer groen hoe meer onderhoud er moet voorzien worden. Wij vragen dan ook hoe de burgemeester deze zaak zal aanpakken.""We zitten al jaren zonder ploegbaas bij de groendienst. Bovendien is de dienst onderbemand door ziektes en afwezigheden", zegt burgemeester Luc Derudder. "Het aanstellen van een ploegbaas is een must en er moet gezorgd worden voor aanvullend personeel. Er wordt ook een beroep gedaan op sociale werkplaatsen om wat werk over te nemen maar ook dat loopt niet lekker. Vroeger werd er gewerkt in equipes van vier mensen maar dit werd nu door de corona gereduceerd tot twee omdat er geen vier mensen in een bestelwagen mogen plaatsnemen. Het werk dat verricht wordt door externe firma's wordt ook wel steekproefgewijs beoordeeld maar het is klaar dat dergelijk onderhoud niet gebeurt zoals bijvoorbeeld in een private tuin. Hoewel deze diensten hun uiterste best doen, zal niet elk sprietje onkruid gezien en verwijderd worden. Wanneer problemen of grove nalatigheden worden vastgesteld, wordt dit gemeld bij de betrokken firma's die dit dan opvolgen."Raadslid Greet Desmet wou vooral weten wanneer het onkruid en het gras rondom de Ginstekerk aangepakt worden. Volgens de burgemeester werd dit doorgegeven aan de sociale werkplaats die het onderhoud doet. Zij onderhouden afwisselend de site van het wzc en de Ginste. In week 38 is de site de Ginste opnieuw aan de beurt. Het gras rond de Ginstekerk dat verdwenen is of er slecht bijligt door de wegwerkzaamheden zal in de eerste helft van september worden heraangelegd. Het groenvak op de parking Ginstekerk wordt eind dit jaar aangeplant met brem en dit op vraag van een burger. (CLY)