In april hakte de Brugse bisschop de knoop door: geen eerste communie en vormsel meer in het lopende schooljaar. "We geven prioriteit aan de gezondheid én het schooljaar afwerken gaan voor. Men moet er ook rekening mee houden dat bij deze kerkelijke plechtigheden drie generaties betrokken zijn."
...

In april hakte de Brugse bisschop de knoop door: geen eerste communie en vormsel meer in het lopende schooljaar. "We geven prioriteit aan de gezondheid én het schooljaar afwerken gaan voor. Men moet er ook rekening mee houden dat bij deze kerkelijke plechtigheden drie generaties betrokken zijn." Het voorstel was toen om de vormselvieringen te verschuiven naar de periode half september-begin november 2020. Voor de eerste communie, die meestal in schoolverband voorbereid wordt, kon de periode gespreid worden over bijna het hele schooljaar, van september 2020 tot mei 2021. Bij het bisdom kreeg men - met de weer minder goede coronacijfers - de voorbije weken vanzelfsprekend heel wat vragen over de nieuwe data. "We proberen verder uitstel te vermijden," luidt het, "maar misschien komen er strengere maatregelen en dan moeten we die opvolgen. Het blijft momenteel een vraagteken." Het bisdom zegt ten slotte te begrijpen dat deze onzekerheid ongemakkelijk is."Veel reacties over een mogelijk nieuw uitstel kregen we als parochie tot nu toe niet", zegt pastoor Wim Seynaeve van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem. "Men maakt zich meer zorgen over het feit dat enkel de ouders in de kerk erbij kunnen zijn en geen andere familie. Al is er sprake van eventuele 'streaming', rekening houdend met de privacyregels. Als parochie kunnen we zelf niet beslissen over uitstel of niet. Overigens horen we dat sommigen al een feestje gegeven hebben. Maar vooral de communicantjes, meer dan de vormelingen, kijken toch uit naar hun 'echte' eerste communie."Wat het vormsel betreft is er het bijkomende probleem dat de kinderen straks in het middelbaar in een andere school zitten. Daarom moesten ze laten weten of ze het vormsel al of niet nog wilden ontvangen. "Bij ons is de respons alvast positief: hooguit 2% haakt af", zegt pastoor Seynaeve.Zeker bij de ouders is de onzekerheid wel erg ongemakkelijk. In Heule en Bissegem staan vormsel en eerste communie nu gepland op 3 en 10 oktober. Op sommige plaatsen begint men al van half september."Voor ons, als ouders, is het echt wel moeilijk als men niet snel beslist", zegt Nancy Verhaeghe, moeder van eerstecommunicant Ralph. "Men zou toch zeker in augustus de knoop moeten doorhakken. Er zijn veel praktische zaken. Wat kleding betreft, hadden velen al iets gekocht. En kinderen groeien. Ralph zal nu al niet meer in zijn broek en jasje kunnen.""We krijgen zelfs weer aanbiedingen van winkels! Gelukkig hadden wij voor onszelf nog geen nieuwe kleren gekocht. Je kunt in oktober niet hetzelfde dragen als in mei en dat geldt vooral ook voor de meisjes. Wij hadden ook al een feestzaal vastgelegd en hadden het geluk dat we geen voorschot kwijt zijn. Voor sommigen was dat ook een probleem. Waarom beslist men niet, zoals bij veel organisaties, om meteen alles te verdagen naar 2021?"Voor het vormsel ziet Reninka Parmentier, een van de verantwoordelijken voor de vormelingen in Heule-Bissegem, momenteel geen probleem. "Wij hebben vier vieringen met telkens een 30-tal kinderen. Alles kan volgens de huidige coronarichtlijnen gebeuren. Moeten uitstellen naar 2021 zou wel moeilijk worden. Dan komt er natuurlijk een nieuwe 'lading' vormelingen. Om dat dan samen georganiseerd te krijgen..." (NOM)