De bezoekersstatistieken in de historische binnenstad van Brugge pieken tot boven de 8 miljoen per jaar. Gemiddeld telt Brugge dagelijks 120 bezoekers per 100 inwoners met uitschieters tot 300 bezoekers per 100 inwoners. Je treft ze vooral in vakantieperiodes en in de weekends, telkens vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen, meer en meer voor slechts een paar uur.
...

De bezoekersstatistieken in de historische binnenstad van Brugge pieken tot boven de 8 miljoen per jaar. Gemiddeld telt Brugge dagelijks 120 bezoekers per 100 inwoners met uitschieters tot 300 bezoekers per 100 inwoners. Je treft ze vooral in vakantieperiodes en in de weekends, telkens vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen, meer en meer voor slechts een paar uur.Maar toch blijft de Bruggeling het toerisme omarmen: 67 procent vindt dat de voordelen van het toerisme in Brugge ruimschoots opwegen tegen de nadelen, 69 procent erkent het belang van toerisme voor de stedelijke economie en ruim 72 procent vindt dat het toerisme ook op andere vlakken bijdraagt, bijvoorbeeld om het unieke patrimonium in stand te houden. Er blijkt een belangrijke link te zijn tussen de steun voor toerisme en fier zijn op de stad. Bijna 8 op 10 van de inwoners zegt fiere Bruggeling te zijn. In Brugge vertaalt zich dit in hogere scores dan gemiddeld in de andere kunststeden wat betreft het engagement die de inwoners willen aangaan om de unieke stadscultuur met bezoekers te delen.Toch is de Bruggeling niet blind voor de mogelijke schaduwzijde van het toerisme. Bruggelingen schatten de mogelijk nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad beduidend hoger in dan inwoners uit de andere kunststeden. De scores op deze parameters liggen ook hoger dan in het vorige bewonersonderzoek van 2016. 58 procent voelt zich door de aanwezigheid van toeristen in z'n comfort beperkt, bijna de helft ervaart het groeiend aantal toeristen als een bedreiging voor de leefbaarheid en 28 procent vindt dat toeristen zorgen voor overlast. Meer dan in andere steden vreest de Bruggeling dat het wonen in de binnenstad onder druk komt te staan, het leven duurder wordt en het stadscentrum overvol geraakt. Van alle kunststeden hebben Bruggelingen wel het minst intentie om de stad te verlaten en bij het deel die dat wel eens overweegt, is het toerisme in slechts 3 op de 10 gevallen de oorzaak.Schepen voor Toerisme Philip Pierins: "Vanuit de stad zijn we niet blind voor de bekommernissen van de Bruggeling. Met onze vernieuwde toerismestrategie hebben we ook een antwoord klaar op de vele uitdagingen. Behalve de economische meerwaarde van toerisme houden we nadrukkelijker rekening met de maatschappelijke kost en maken we nog meer de afweging tussen de meer- en de minwaarde." In het debat over meer of minder toerisme vellen de Bruggelingen een uitgesproken maar genuanceerd oordeel: de ruimte voor groei in het verblijfstoerisme blijkt groter dan voor dagtoerisme en groter voor individueel toerisme dan voor groepstoerisme. In alle kunststeden maar in sterkere mate in Brugge is het draagvlak voor de belastende vormen van toerisme nog verder afgenomen: 49 procent wil minder groepstoeristen en 56 procent wil minder cruisetoeristen.De Bruggeling blijkt overigens goed op de hoogte te zijn van het stedelijk toerismebeleid. Met een score van 71 procent doet Brugge het beduidend beter dan de andere kunststeden. Daarnaast onderschrijft de Bruggeling meer dan in de andere kunststeden de keuzes die de stad maakt om het toerisme in tijd en ruimte te spreiden.Toerismemanager-Directeur Dieter Dewulf: "Het creëren van draagvlak was een expliciete doelstelling bij de opmaak van de nieuwe strategische visienota toerisme 2019-2024. Het voorafgaande consultatietraject in combinatie met de uitvoerige media-aandacht heeft haar effect dus niet gemist".Burgemeester Dirk De fauw: "Het toerismebeleid van Brugge vertrekt vanuit een diepgaand respect voor de stad en haar inwoners. Om de impact beheersbaar te houden, begeleiden we de toeristische ontwikkeling. Voorkomen is beter dan genezen, daarom kent Brugge vandaag niet de excessieve en permanente druk zoals in andere toeristische steden. Dit willen we zo houden." (NDB)