"Zijn er tijdens de mars pv's opgemaakt, zijn er mensen administratief aangehouden? Indien niet, wijs ik op een ernstig onderzoek aangezien het hier om een strafb...

"Zijn er tijdens de mars pv's opgemaakt, zijn er mensen administratief aangehouden? Indien niet, wijs ik op een ernstig onderzoek aangezien het hier om een strafbaar feit gaat: het scanderen van racistische slogans", vroeg Belinda Torres Leclercq.De korpschef gaf aan dat er tijdens de betoging politiemensen zowel in burger als herkenbare officier aanwezig waren en onmiddellijk gereageerd hebben op incidenten die zich toen al voordeden. Ook wist hij mee te geven dat er al tal van klachten bij Unia ingediend waren.Zowel de burgemeester als de korpschef antwoorden dat ze niet alleen actief en "met plezier" zullen meewerken aan een onderzoek door Unia, maar roepen ook op om beeldmateriaal in te sturen zodat dit onderzoek sneller en efficiënter gevoerd kan worden, gezien het hier om strafbare feiten gaat.