Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de UGent en de KU Leuven hielden tussen 22 april en 8 juni een bevraging bij 687 Vlamingen naar het algemeen welbevinden tijdens de lockdown. De resultaten werden woensdag bekendgemaakt.
...

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de UGent en de KU Leuven hielden tussen 22 april en 8 juni een bevraging bij 687 Vlamingen naar het algemeen welbevinden tijdens de lockdown. De resultaten werden woensdag bekendgemaakt."De voorbije maanden waren voor velen een moeilijke periode, en sowieso een wakker worden en leren leven in een nooit eerder gezien realiteit", legt Jan Seys van het VLIZ. "Tijdens de lockdown piekerden mensen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, maar ook over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie. Een derde van de bevraagden ervoer meer stress en verveling, sliep slechter en kwam minder aan fysieke activiteit toe. Een iets grotere groep (46 procent) bewoog net meer."Ondanks minder fysieke activiteit bij een beperkte groep, nam het aantal mensen dat dagelijks groene omgevingen (zoals stadsparken en bossen) bezocht, met 8 procent. Voor dagelijkse bezoeken aan het strand (voor wie in de mogelijkheid verkeerde) bedroeg deze toename zelfs 11 procent. Een meerderheid (81 procent) gaf ook aan dagelijks zijn of haar tuin, terras of balkon op te zoeken, 23 procent meer dan onder normale omstandigheden. Meer dan de helft van de bevraagden liet noteren vooral de natuur en groene omgevingen te viseren bij het buiten zijn, veeleer dan stedelijke omgevingen. Stadsbezoek vertoonde dan ook een sterke daling, ongetwijfeld minstens deels omdat veel winkels, cafés en restaurants en culturele centra lange tijd gesloten bleven. De helft van de bevraagde kustbewoners noemde de zee, het strand of de duinen een ideale 'uitlaatklep' in deze donkere tijden. Kustbewoners gaven zichzelf een 5 procent hogere score voor geluk dan wie verder dan 5 km van zee woont. Dit draagt bij tot eerder onderzoek geleid door VLIZ, als zouden kustbewoners zich gezonder achten dan wie in het binnenland woont. Tevens toont deze bevraging dat kustbewoners zichzelf, in vergelijking met wie in het binnenland woont, gunstigere scores geven op de vraag of ze tijdens corona piekeren (35 tegenover 49 procent), zich vervelen (20 tegenover 27 procent) of stress ervaren (29 tegenover 37 procent). Beide groepen (kustbewoners en andere) geven een verhoging aan, maar die is dus minder groot bij de kustbewoners. "Nabijheid en toegang tot strand en zee lijkt dus als een extra buffer te werken tijdens crisisperiodes", aldus Jan Seys. "De achterliggende oorzaken zijn daarmee niet beantwoord. Verder onderzoek, met experimentele methoden, en een diepere analyse naar hoe dit mechanisme juist werkt, kunnen hier mogelijk meer inzicht brengen."Twee derde van de deelnemers aan de bevraging (66 procent) was ouder dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 48 jaar. Twee derde (69 procent) was vrouw en bijna de helft (46 procent) had een universitair diploma. De kleine helft van de deelnemers (44 procent) waren West-Vlaming en 24 procent is kustbewoner. Daarmee wordt hier bedoeld: woont op maximum vijf kilometer van zee.(HH)