Wijzigingen in de Torhoutse Kunstacademie: kinderen vanaf 6 jaar welkom

Directeur Johan Vandecaveye en schepen Lieselotte Denolf. © Foto JS
Johan Sabbe

Ook aan de Torhoutse Kunstacademie treedt het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs in september in werking. Vanaf dan zullen kinderen van 6 jaar al kunnen starten met zowel muziekinitiatie als woordinitiatie.

Nu konden kinderen uit het eerste leerjaar van het basisonderwijs al beeldende kunst en dans aan de academie volgen, maar straks wordt dat dus uitgebreid met muziek en woord. Dat betekent dat ze twee jaar vroeger dan voorheen kunnen instappen. Momenteel gebeurt de start pas vanaf het derde leerjaar van de basisschool.

Speels kennis opdoen

Schepen van Onderwijs Lieselotte Denolf en directeur van de Kunstacademie Johan Vandecaveye beseffen dat het nog heel wat voeten in de aarde zal hebben om alles rond te krijgen tegen het nieuwe schooljaar in september, maar ze juichen de nieuwe kansen voor jonge kinderen sowieso toe.

“Toch zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om als zesjarige direct met het aanleren van een instrument te beginnen”, relativeert Johan de situatie een beetje. “De betrokken kinderen zullen op creatieve wijze een uurtje muziekinitiatie krijgen, waarbij ze de basiskennis leren inzake ritmes, muziek beluisteren en noem maar op. En voor woord voorzien we een gelijkaardige initiatie. Het zal mogelijk zijn om hetzij zowel een uur muziek als een uur woord per week te volgen, hetzij één van beide, hetzij de twee in één domeinoverschrijdend uurtje. Effectief met een muziekinstrument starten, zal vanaf het derde leerjaar kunnen. Dan krijgen de jongens en meisjes per week een uur notenleer en een uur groepsmusiceren.”

Het tweede jaar muziek of woord aan de Kunstacademie wordt een vervolg op de initiaties uit het eerste jaar. In principe eveneens een uurtje speelse basisopleiding per week.

Nieuwe lessenreeksen

Een positief punt in het nieuwe decreet is de opheffing van de programmatiestop. Dat wil zeggen dat de Kunstacademie bij voldoende interesse de lessenreeksen kan inrichten die ze zelf wil, al moet ze daarvoor natuurlijk de nodige vrije uren zoeken én de geschikte leraren. “Zo zouden er bijvoorbeeld cursussen harp, fagot en zelfs orgel gestart kunnen worden”, vervolgt Johan. “Voorts overwegen we de opties experimentele muziek en kleinkunst. Dat opent heel wat perspectieven.”

Zedelgem sluit aan

“Nog een pluspunt is dat de afstandsnormen voor nieuwe vestigingsplaatsen zijn afgeschaft”, pikt schepen Denolf in. “Dat houdt in dat de vraag van de Jeugd- en Muzische Ateliers (JMA) van Zedelgem om een filiaal van onze Kunstacademie te worden, geen probleem zou mogen zijn. JMA organiseert lessen in Aartrijke, Veldegem, Loppem en Zedelgem zelf en dat zal zo blijven. We willen de plaatselijke eigenheid zoveel mogelijk behouden. Het lerarenkorps zou echter één groot geheel worden. De hechte samenwerking tussen de gemeenten betekent zonder twijfel een meerwaarde. In het nieuwe filiaal van Groot-Zedelgem zullen zowel muziek, woordkunst, dans als beeldende kunst opgestart worden. Dat kan al vanaf september.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.