Werken aan gemeentescholen De Kim en De Beuk starten dit najaar

Schepen van Patrimonium Regine Rooryck en burgemeester Claude Croes (bevoegd voor onderwijs) aan de gemeenteschool De Beuk, die samen met De Kim wordt uitgebreid en gerenoveerd. (Foto DRD)
Schepen van Patrimonium Regine Rooryck en burgemeester Claude Croes (bevoegd voor onderwijs) aan de gemeenteschool De Beuk, die samen met De Kim wordt uitgebreid en gerenoveerd. (Foto DRD)
Redactie KW

De gemeenteraad zette het licht op groen voor de nieuwbouw en renovatie van de gemeentescholen De Kim en De Beuk. Een investering van 6,27 miljoen euro, die voor 3,41 miljoen euro wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

“De oudste schoolgebouwen op de site De Kim-De Beuk aan de Sint-Amandusstraat dateren van 1955”, verduidelijkt schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). “De infrastructuur mag dan wel goed de tand des tijds hebben doorstaan, ze is logischerwijs aan een grondige renovatiebeurt toe.”

Moderne refter

De chalets die voor De Kim werden bijgeplaatst om het plaatsgebrek op te vangen, voldoen niet meer aan de huidige normen en moeten worden vervangen ”, verduidelijkt schepen Rooryck. “Ook de huidige refter en keuken moeten worden gemoderniseerd. De door de gemeente aangekochte woning naast De Kim zal eveneens in dit project gerenoveerd worden.”

Het studiebureau SWECO tekende het ontwerp voor de nieuwe klaslokalen en refter, alsook voor de renovatie en herinrichting van de bestaande klaslokalen en speelplaatsen. Gezien de beperkte ruimte en een operationeel blijvende schoolomgeving, was dat geen makkelijke puzzel . De werken zullen dan ook gefaseerd uitgevoerd worden zodat de werking van de school kan gegarandeerd worden.

Vier fases

“Het hele dossier is in vier fasen opgesplitst”, vult burgemeester Claude Croes (CD&V), bevoegd voor onderwijs in het schepencollege, aan. “ De eerste fase omvat de afbraak van de fietsenstalling en de chalets, de bouw van de nieuwe refter met klassen voor De Beuk , de afbraak van het sanitair blok op de kleine speelplaats van De Kim en de bouw van nieuw sanitair. Ook de aanleg van de traphal van De Kim, de renovatie van de sporthal en doorsteek van circulatie boven de kleedkamers van de sporthal, de omgevingsaanleg van De Beuk en de heraanleg van de kleine speelplaats van De Kim zitten in fase 1.”

“In tweede fase gaat het om de afbraak van de conciërgewoning en een deel van de bestaande refter, de bouw van de nieuwe klassen en de leraarskamer voor De Kim en de aanleg van de nieuwe speelplaats van De Kim. Fase drie behelst de renovatie van de bestaande gebouwen van De Kim en de heraanleg van de grote speelplaats van De Kim. In de vierde en laatste fase krijgen de bestaande gebouwen van De Beuk een ingrijpende renovatiebeurt.”

Ventilatie

“Dit is een algemene update van het dossier dat eerder al unaniem werd goedgekeurd, maar door enkele grotere wijzigingen toch nog eens wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De belangrijkste aanpassingen zijn enerzijds de aanpassing van de ventilatie in het nieuwbouwgedeelte op basis van een opmerking van AGION. Door de coronacrisis kwam het aspect ventilatie nu extra onder de aandacht.

“Anderzijds is er een aanpassing van de buitenruimte door het niet aankopen van het stuk grond tussen de school en de begraafplaats. De werken zullen allicht in september van start gaan. Het hele project zal een viertal jaar duren en in de loop van 2025 klaar zijn .” (RD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.