VMS reikt drie Ankers uit aan verdienstelijke oud-leerlingen

Zondag vond in de VMS de Ankerdag plaats, de jaarlijkse afspraak van de Oud-leerlingenbond waarbij telkens drie oud-leerlingen in de bloemetjes worden gezet. De Ankers gingen dit jaar naar Stijn Joye, professor aan de UGent, Bart Vandenbroucke, directeur bij de stad Roeselare en postuum naar Frederik Depaepe, leraar en bestuurslid van de Oud-leerlingenbond.

De laureaten van de Ankers poseren met genodigden,directie, OLB-leden en schepen Bart Wenes. (Foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL

Het was de Vincent Vanhoorne, voorzitter van de oud-leerlingenbond, die de gehuldigden en genodigden mocht verwelkomen in de Vrije Middelbare School. Hij was het ook die de laureaten van de Ankers in de kijker plaatste.

Leerkracht Frederik Depaepe overleed bijna een jaar geleden maar hij blijft deel uitmaken van de VMS.

“De VMS was een belangrijk deel van jouw leven. Je hebt hier zelf school gelopen en je was bij ons aan de slag als leraar wiskunde, SEI en geschiedenis. En wat voor een leraar. Je omringde je leerlingen met zorg. Iedereen mocht en kon bij jou zichzelf zijn. Je slaagde erin om met jouw geduld en enthousiasme de sterke punten uit elke leerling naar boven te halen én deze te accentueren. Je leerde hen hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Je kon leerlingen motiveren. En wie bij jou een minder goede beurt had gemaakt, kreeg altijd weer een nieuwe kans, en dat op een gemeende manier.”

“De leerlingen hadden graag les van jou. Je hield rekening met de jongeren die voor je zaten en belichtte een stuk leerstof waar nodig via een andere invalshoek. Dat kon je doen door jouw degelijke vakkennis en door jouw passie voor geschiedenis. Je genoot bij je collega’s dan ook veel waardering als een oerdegelijke en betrokken leerkracht.”

“De tweede zondag, de maandelijkse afspraak met de Oud-leerlingenbond, was heilig voor jou. Hoe laat het de avond ervoor ook geweest was, tegen 10 uur zagen we jou rustig over de speelplaats naar de bar lopen, sigaretje in de hand. Je had je woord gegeven als bestuurslid van de OLB en dat engagement kwam je plichtsgetrouw na. Met dit Anker van de OLB-VMS willen we dan ook een ode brengen aan jouw warme persoonlijkheid en dankbaarheid uitdrukken voor alles wat je voor de school en de Oud-leerlingenbond hebt gedaan.”

Professor Stijn Joye

“Voor Stijn Joye was het niet meer dan logisch dat hij na zijn lagere school de overstap maakte naar de VMS. Zijn oudere broers Peter, Wouter en Koen hadden het pad van Dadizele naar de Arme Klarenstraat immers al geëffend. Hij studeerde af in de Moderne Talen-Wetenschappen en aan de universiteit van Gent volgde hij de opleiding communicatiewetenschappen. Stijn was dan zes jaar assistent en werd in 2013 professor in de Universiteit Gent, verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen. In het eerste jaar geeft hij les aan een aula met 750 studenten. Stijn doceerde ook een jaar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was hij ‘Visiting Fellow’ aan de London School of Economics and Political Science.”

Cadettenschool

Net zoals bij Stijn Joye was er ten huize Vandenbroucke weinig discussie over de school waar de twaalfjarige Bart aan zijn middelbare studies zou beginnen. Bart vertelt dat hij graag naar de VMS ging waar hij graag wiskunde deed. Het was leraar Luc Schotte die hem prikkelde voor dat vak en er was een goede klik tussen leerling en leraar.

“Frederik genoot waardering als een oerdegelijke en betrokken leerkracht”

Na drie jaar in de VMS, besloot de 16-jarige Bart zijn humaniora af te werken aan de cadettenschool in Brussel. Bart ging vervolgens handelsingenieur studeren in Brussel en ging ook een jaar op Erasmus in Schotland. Na zijn studies kon Bart in de VMS aan de slag voor negen lesuren economie, recht en Nederlandse handelscorrespondentie. Enkele maanden later kon hij ook bij het volwassenenonderwijs aan het werk waar de informatica-opleidingen werden uitgebouwd. Na zes jaar nam hij afscheid van de VMS en werd zelfstandige in ICT-toepassingen en combineerde dit met lesgeven in het CVO. In 2005 werd hij directeur van het volwassenenonderwijs in Kortrijk, een functie die hij drie jaar bekleedde. Toen de Roeselaarse CVO-directeur Kurt Berteloot de overstap maakte naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen, werd Bart directeur van CVO Roeselare. Hij vervulde deze functie van 2008 tot 2015. Drie jaar geleden maakte hij de overstap naar de stad Roeselare. Als directeur Ondersteunende Diensten maakt hij deel uit van het managementteam van de stad dat een ploeg van 650 personeelsleden aanstuurt.

Veel paralellen

Bart ziet heel wat parallellen tussen VMS & CVO enerzijds en de stad Roeselare anderzijds. “Of je nu directeur bent in een school of in de stad, het gaat erom mensen te inspireren en te motiveren. Ook de schaalgrootte van de VMS en van de stad Roeselare zijn gelijkaardig”, aldus Bart. “School en stad zijn van die omvang dat ze toelaten om professioneel te werken, zonder de nadelen te ondervinden van een te grote organisatie die te zakelijk wordt.” Doorheen zijn leven komt Bart in cyclussen terug naar de VMS. Eerst als leerling, daarna als leraar, vervolgens als partner vanuit zijn functie als CVO-directeur. En nu ook de kinderen Boaz en Amos in de VMS school lopen, komt Bart hier terug als ouder, als oud-leerling en als lid van de schoolraad van de VMS.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.