https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Verpleegsterschool verlaat Westlaan en verhuist naar site AZ Delta in Roeselare

Luc Vanrobaeys en Bart Wenes op de plaats waar het nieuwe Ic Dien in 2025 komt. (foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

Verpleegsterschool Ic Dien zal over enkele jaren haar campus in de Westlaan ruilen voor een nieuw en pedagogisch aangepast gebouw op de campus Bruggesteenweg van AZ Delta en het Welzijnshuis. Ic Dien-directeur Luc Vanrobaeys en OCMW-voorzitter Bart Wenes geven tekst en uitleg.

“Ic Dien in de Westlaan is in Roeselare al meer dan vijftig jaar bekend als het gebouw waar verpleegkundigen worden opgeleid”, gaat Ic Dien-directeur Luc Vanrobaeys van start. “Vroeger noemden we dat A2-verpleegkundigen, nu is ‘gegradueerde verpleegkundige’ de correcte term. Momenteel tellen we 210 studenten en 45 medewerkers.”

“Ons huidige gebouw is meer dan vijftig jaar oud en er zijn renovaties en aanpassingen nodig. Zo hebben we zorgklassen met ziekenhuisbedden op de eerste verdieping, en als die bedden naar beneden moeten, dragen we die de trap af omdat we geen lift hebben. Bovendien ligt onze school een beetje verstopt achter de inrit van het vroegere Maria’s Rustoord, en door het vertrek van AZ Delta campus Wilgenstraat en het feit dat woonzorgcentrum Westerlinde op termijn ook zal verdwijnen, missen wij een ziekenhuis en een woonzorgcentrum in onze omgeving.”

Naar Roelevard

“Steven Verdoolaege, die algemeen directeur is van ons zorgbedrijf Motena, zetelt ook in de raad van bestuur van Ic Dien, en toen Luc opperde dat hij eigenlijk een plaats zocht voor een nieuwe school, heeft Steven dat bij ons aangekaart”, zegt OCMW/Motena-voorzitter en AZ Delta-ondervoorzitter Bart Wenes.

“Het is de bedoeling om in 2025 de Westlaan te verlaten”

“Op de site in de Bruggesteenweg vinden we zowel ons Welzijnshuis als de stadscampus van AZ Delta, met daarnaast ook de ondersteunende diensten van Motena. Die laatste zullen in 2023 verhuizen naar de Roelevard-site, die aan het station wordt gebouwd. De vrijgekomen ruimte zal worden ingenomen door diensten van het Welzijnshuis. Ook Therapeutisch Zorgpunt N, dat hier enkele vleugels inneemt, zal in de toekomst een nieuwe locatie krijgen. We onderzoeken hieromtrent een aantal pistes. Een van die oude vleugels zal worden afgebroken, en daar komt het nieuwe gebouw van Ic Dien – althans: de gesprekken daarover vlotten zeer goed”

Transparant gebouw

“We opteren voor een transparant gebouw, met veel glas en heel veel binnenruimte die modulair kan worden aangepast in functie van de noden aan lokalen”, aldus Luc Vanrobaeys. “Het gebouw zal zestien meter breed zijn en meer dan dertig meter lang. In de ondergrondse verdieping komt een polyvalente ruimte, op het gelijkvloers komen het onthaal en kantoren, terwijl op de eerste en tweede verdieping plaats is voor twaalf les- en zorglokalen. Op het dakterras, dat deels open en deels afgesloten zal zijn, komt ook een leslokaal of een open leercentrum.”

“Begin juli hebben wij de plannen van Jan Tyvaert van 3Architecten voorgelegd aan de Roeselaarse kwaliteitskamer. Die mensen hebben goed advies gegeven.”

Zo zal de nieuwe school er uitzien langs de Bruggesteenweg. (gf)
Zo zal de nieuwe school er uitzien langs de Bruggesteenweg. (gf)

“Het is zeer belangrijk voor ons dat Ic Dien geen aparte entiteit wordt op deze site”, zegt Bart Wenes. “Het is de bedoeling dat er een kruisbestuiving gebeurt tussen Ic Dien, het Welzijnshuis, AZ Delta, woonzorgcentrum De Waterdam, het palliatief dagcentrum, en waarom ook niet de nieuwe school VISO-Barnum, die in 2025 zal gebouwd worden op de site van Ter Berken? Met AZ Delta zijn we overtuigd dat onze twee preferentiële partners in onze stad, Ic Dien en Vives, in de toekomst zullen blijven groeien en elkaar versterken.”

“Het is de bedoeling dat de bouwwerken in 2024 gebeuren, en dat we in 2025 kunnen verhuizen. Dat zal lukken, want mijn raad van bestuur is volledig mee in het verhaal en handelt snel. Zo blijven onze Roeselaarse roots behouden, maar vergeten we zeker de uitstekende samenwerking met het ziekenhuis in Izegem en Ieper niet”, besluit Luc Vanrobaeys.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.