Unieke samenwerking tussen Freinet, GO! De Ster en Benedictus: Project ‘Nesten’ voor kinderen die het moeilijk hebben

Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Het project ‘Nesten’ wil kinderen uit het kleuter en lager onderwijs die het moeilijker hebben en minder kansen krijgen ondersteunen. Nesten biedt sociaal-emotionele zorg en ondersteunt zo het schoolteam en de kinderen.

“Nesten is werken aan groepsverbondenheid aan de hand van speelse (bewegings)oefeningen, yoga, zang en dans, geweldloos en herstelgericht spreken met elkaar, respectvol leren luisteren, oefenen in verbinding voelen met de klasgenootjes en leren rust vinden (in de klas) in deze soms wel drukke maatschappij”, zegt Hilde Lejeune, beleidsondersteuner in St.-Benedictus.

“Ons doel is alle kinderen op sociaal en emotioneel vlak competenties aan te leren die in deze samenleving en op de arbeidsmarkt van de toekomst, meer dan ooit broodnodig zijn om mensen emotioneel en mentaal gezond en draagkrachtig te houden. Met Nesten zetten we op een vernieuwende manier in op een zorgende en leerkrachtondersteunende leeromgeving. We zien de klasgroep als een mini-maatschappij, waarin kinderen kunnen en mogen oefenen in zelfkennis opdoen, eigen talenten ontdekken, de juiste en positieve (studie)keuzes maken, stimuleren van hun zelfregulerend vermogen enz. We geloven dat deze ondersteuning een grote meerwaarde betekent voor schoolse prestaties en een positieve uitstroom van kinderen”, vertelt Trui Baes van Freinetschool De Torteltuin.

Het uitgangspunt bij de drie aanvraagscholen was een gedeelde behoefte bij leerkrachten, directies en ouders naar meer ondersteuning op sociaal en emotioneel vlak, vooral voor kinderen die het maatschappelijk moeilijker hebben en minder kansen krijgen. Vanuit die gedeelde behoefte ontstond een bereidheid tot een gecoördineerde aanpak en dit werd dit schooljaar mogelijk gemaakt met de steun vanuit de Provincie.

Netoverschrijdend

Het preventief, innovatief en netoverschrijdend Nestproject, dat dit schooljaar dus mogelijk gemaakt werd door subsidies van de Provincie (25.000 euro), had plaats in basisschool St.-Benedictus, GO! De Ster en Freinetschool De Torteltuin.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): “De ondersteuning heeft als doel het project via een gecoördineerde aanpak, verder te laten ontwikkelen en doorstromen naar andere scholen en organisaties die met kinderen werken. De commissie adviseerde dit project positief omdat dit een heel goed voorbeeld is van hoe leerkrachten binnen hun mogelijkheden kwetsbare leerlingen sociaal én emotioneel meer kunnen ondersteunen. Het gaat vooral om kinderen die het in onze maatschappij moeilijker hebben en minder kansen krijgen. Via dit project worden tools aangereikt aan de leerkrachten om zich te professionaliseren. Het feit dat aan dit project scholen uit de verschillende netten deelnemen en dat er een streven is om dit structureel te verankeren en te verspreiden, overtuigde de commissie nog meer. De deputatie is er zich heel erg bewust van dat onderwijs en welzijn hand in hand gaan. Extra initiatief op dit vlak betekent een grote meerwaarde voor de schoolse prestaties en kan schooluitval op een later tijdstip beperken.”

Vorming in Vives

Schepen voor Onderwijs in Poperinge, Loes Vandromme (CD&V): “In onze stad is er geen strijd tussen de netten. De stad wil gedurende het schooljaar 2022-2023 het project verder ondersteunen door een jaar vorming aan te bieden waarbij Poperingse scholen en organisaties worden meegenomen in dit project via verdieping, studiedagen en vorming (onder meer in Vives) van Nest-leerkrachten. Op deze manier stromen de nestinzichten en -vaardigheden door naar hun eigen werkplek. We zijn klaar om de vele expertise, ervaringen en goede voorbeelden die we tijdens het eerste projectjaar in een aantal scholen hebben verzameld, nu verder te verspreiden. De stad ondersteunt daarom het project verder en maakt het volgend schooljaar mogelijk voor alle Poperingse scholen en organisaties om vorming, studiedagen, intervisiemomenten voor Nest-leerkrachten of -begeleiders en schoolteams te organiseren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.