Tieltse school voor buitengewoon secundair beroepsonderwijs verwelkomt voortaan ook leerlingen met ASS

Orthopedagoog Natascha Bruneel en directeur Paul Strubbe zijn klaar om jongeren met een autismespectrumstoornis binnen De Ster de gepaste begeleiding te geven. (foto TVW)
Redactie KW

Vanaf 1 september kunnen ook jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) een opleiding in De Ster volgen. De Tieltse school voor buitengewoon secundair beroepsonderwijs kreeg recent de goedkeuring om naast het bestaande aanbod type 9-onderwijs te organiseren. Morgen, zaterdag 11 juni, vindt een eerste van twee infomomenten plaats.

De Ster Tielt leidt momenteel als kleinschalige school een 70-tal jongeren met leermoeilijkheden op met het oog op een doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt. Het team zet in op de talenten en mogelijkheden van elke leerling en streeft zelfredzaamheid na.

Autismevriendelijke school

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht breidt de doelgroep verder uit en verwelkomt De Ster ook een beperkt aantal leerlingen met een attest type 9 (autismespectrumstoornis), opleidingsvorming 3. “Nu al hebben we zo’n 10 procent leerlingen bij wie autisme is vastgesteld of waarvan er toch sterke vermoedens zijn. We hebben trouwens het label autismevriendelijke school met onder meer prikkelvrije ruimtes in de praktijkzalen”, zeggen directeur Paul Strubbe en orthopedagoog Natascha Bruneel.

“Hoewel we al langer vragende partij waren voor dergelijk aanbod werd het ons onder meer ten tijde van de invoering van het M-decreet geweigerd. Nu is de vraag blijkbaar wel groot genoeg.”

In Tielt zag men met lede ogen aan hoe een bepaald aantal leerlingen uit De Vlinder, die wel erkend is voor dit type onderwijs, geen kans kreeg op vervolgonderwijs in eigen stad. Ze moesten daarvoor uitwijken naar onder meer Roeselare, Brugge, Waregem en Zulte.

“Met het openbaar vervoer is dat niet altijd een sinecure”, vindt directeur Strubbe. “Veel ouders kiezen ook bewust voor onze school vanwege haar kleinschaligheid in combinatie met de mogelijkheid om hun kinderen te laten intrekken in het internaat van onze scholengemeenschap Molenland in de Beernegemstraat.”

Zorg op maat

De Ster kiest voor een geïntegreerde werking. Afzonderlijke klassen of opleidingen komen er dus niet, maar leerlingen met ASS zullen les volgen samen met andere jongeren van de school. “Het mengen van verschillende types biedt immers heel wat leerkansen: leerlingen leren hoe ze met verschillen kunnen omgaan en bereiden zich op die manier samen voor op een leven na de school. Kleine klassen en ondersteuning via individuele begeleiding, logopedie of coteaching in de klas, laten zorg op maat van elke leerling toe.”

De ironie van de hele kwestie is dat De Ster z’n aantal leerlingen de komende jaren weer zal zien toenemen via een erfenis van het M-decreet, wat het type 9-onderwijs is. Het M-decreet zette de poort naar het gewoon onderwijs open voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap.

“Het deed ons aantal leerlingen en personeel halveren, maar sinds een aantal jaren is de uitvoering van het decreet aan het afzwakken, gewoon omdat het niet houdbaar is in het regulier onderwijs”, geeft de directeur nog mee.

En dus ziet het ernaar uit dat De Ster de komende jaren weer zal evolueren naar gemiddeld 80 à 90 leerlingen, zoals vroeger het geval was. “Om de kwaliteit van ons aanbod te garanderen, zullen we de instroom beperken tot vijf leerlingen met ASS per leerjaar of maximaal 25 voor de hele school”, besluit Strubbe.

(TVW)

In aanloop naar het schooljaar 2022-2023 organiseert de school infodagen op zaterdag 11 juni (10 tot 12 uur) en op vrijdag 1 juli (17 tot 19 uur). Om voor iedereen voldoende tijd te kunnen vrijmaken, vraagt de school om vooraf in te schrijven via 051 42 75 10 of dester@molenland.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.