Stedelijk basisonderwijs Oostende mogelijk toch niet naar Gemeenschapsonderwijs

Redactie KW

In Oostende wordt het stedelijk basisonderwijs mogelijk toch niet overgeheveld naar het Gemeenschapsonderwijs.

Om te besparen, waren er in Oostende plannen om vanaf september 2014 het stedelijke en het gemeenschapsonderwijs te doen opgaan in één net. Daartegen kwam nogal wat protest. “Maar het werd alsmaar duidelijker dat de besparingen door het stedelijk onderwijs over te hevelen veel kleiner zijn dan oorspronkelijk gehoopt en dat er nog veel kosten bij de stad zullen blijven”, zegt schepen Tom Germonpré (SP.A).

In het voorjaar 2013 werden werkgroepen opgericht om de overheveling naar het Gemeenschapsonderwijs voor te bereiden. “We hebben ons gebogen over de financiële aspecten maar ook over de schoolgebouwen, het pedagogische en de personeelszaken”, gaat Tom Germonpré verder. “Nu blijkt alsmaar meer dat het stopzetten van stedelijk basisonderwijs een verlies zou zijn voor het onderwijslandschap. Deskundigen waarschuwden ons bovendien dat een stad die zich niet meer inlaat met het organiseren van onderwijs op termijn voeling verliest met het terrein. Wel hebben onze berekeningen aangetoond dat we efficiënter kunnen werken en dat we hierdoor veel kunnen besparen. Deze besparingen zijn zeker nodig en kunnen gedaan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. De beslissing om het stedelijk onderwijs over te hevelen, is nog niet genomen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.