Stad Brugge rekent op de basisscholen voor noodopvang

Uit een rondvraag bij het overgrote deel van de Brugse basisscholen blijkt duidelijk dat de nood aan opvang in alle scholen heel acuut is. © PDC
Redactie KW

Dit jaar duurt de kerstvakantie voor de kinderen van de basisscholen geen twee maar drie weken. Uiteraard werd deze beslissing van het overlegcomité, die dateert van 3 december, door de kinderen op algemeen gejuich onthaald, zo ook in Brugge.

Wie minder enthousiast reageerden waren de ouders. Zij moeten immers zoveel mogelijk zelf instaan voor de opvang van hun kind. De Vlaamse regering besliste wel om de lokale besturen te steunen bij de organisatie van noodopvang, waarvan de ouders zelf geen oplossing vinden voor de opvang van hun kind tijdens de afkoelingsweek.

In eigen school

In Brugge moeten de scholen echter zelf voor de noodopvang zorgen. “Gezien de korte termijn waarin alles gerealiseerd dient te worden, is het voor stad Brugge moeilijk haalbaar om te voorzien in centrale noodopvang”, aldus Pablo Annys, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid.

“We vragen dan ook of het niet mogelijk is dat de school zelf voorziet in de noodopvang voor de kinderen van de eigen school. Op die manier blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving en moeten bubbels niet worden gemengd.”

Vooral kleuters

Uit een rondvraag bij het overgrote deel van de Brugse basisscholen wordt duidelijk dat de nood aan opvang in alle scholen heel acuut is. Het varieert van ruim 20 procent tot amper 5 procent van de ouders die volgende week een beroep doen op de noodopvang. Bijna alle directies bevestigen dat het vooral kleuters en kinderen van de onderbouw betreft.

Verschillende scholen kunnen een beroep doen op instanties die buitenschoolse kinderopvang organiseren. Zo organiseert IBO Kakelbont de noodopvang voor zo goed als alle basisscholen van het Sint-Lodewijkscollege. In deze scholen wordt uiteraard geen beroep gedaan op de leraren om bij te springen.

Leerkrachten springen in

Dat is in heel wat andere basisscholen van de verschillende onderwijsnetten wel het geval. “Uiteraard wordt niemand verplicht om tijdens de afkoelingsweek aanwezig te zijn op school, maar ik ben toch blij dat ik een beroep kan doen op heel wat leerkrachten om een halve dag in te staan voor de opvang van de ruim veertig kinderen die volgende week naar school komen”, getuigt de directeur van een grote school in de Brugse rand.

Het is overduidelijk dat de afkoelingsweek vooral voor de directies van de (Brugse) basisscholen geen vakantieweek is. “Ik zal volgende week de hele tijd op school aanwezig zijn om de opvang te coördineren”, was een vaak gehoorde reactie tijdens de telefonische bevraging. (PDC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.