Sint-Jansschool in Knokke-Heist breidt uit

“We zitten wat ingekneld tussen de omliggende bebouwing”, zegt Ellen Dobbelaere. © PDV
Piet De Ville

De Vrije Lagere School Sint-Jan, ook wel bekend als ‘het Keuvelhoekschooltje’, ontvangt een extra subsidie van 16.350 euro van het departement Onderwijs voor de aankoop van een aanpalende woning om een sanitair blok en drie extra klassen in te richten. “Over twee jaar willen we klaar zijn met deze uitbreiding”, zegt schooldirecteur Ellen Dobbelaere.

De school in de Keuvelhoekstraat, een van de acht scholen binnen scholengemeenschap Saeftinghe, kocht de woning aan de achterzijde van de school, aanleunend bij de speelplaats, al enkele jaren geleden aan met het oog op een uitbreiding van de schoolinfrastructuur. “In een inspectieverslag van het departement onderwijs werd – nog voordat ik in 2020 directeur werd – melding gemaakt van het feit dat het sanitair niet meer voldeed”, legt schooldirecteur Ellen Dobbelaere uit.

Over de grens

“De directie zag toen de opportuniteit om, in overleg met de scholengemeenschap, een woning aan de achterzijde van de school aan te kopen. Er werd een subsidiedossier ingediend bij AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. De subsidie werd bekomen en werd het mogelijk om de woning aan te kopen. Het bedrag dat nu nog werd toegekend is dus nog een verder gevolg van ons subsidiedossier, in het kader van een herschatting van de woning, en vormt dus een extra ondersteuning voor de aankoop.”

De Sint-Jansschool telt 342 kinderen, van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar en werd 65 jaar geleden opgericht. “Wij tellen natuurlijk veel leerlingen uit Knokke zelf maar ook uit omliggende gemeenten zoals Moerkerke, Westkapelle en ook wel behoorlijk veel van over de grens, uit Sluis voornamelijk”, zegt Ellen, die voorafgaand aan haar benoeming tot directeur jarenlang lesgaf in de school.

Gezonde school

“Qua leerlingenaantal zijn we dus zeker wel een gezonde school maar we zitten wel wat ingekneld tussen de omliggende bebouwing. Net daarom komt de uitbreiding met de woning hier, waarvan de achterzijde aan onze speelplaats grenst, heel erg van pas. In de latere aanbouw aan de woning zou een ruim sanitair blok komen met ook een toilet voor andersvaliden en een douche. In de originele woning zouden we dan een drietal klassen inrichten. Op die manier kunnen we met kleinere klasgroepen werken of bij gelegenheid groepen opsplitsen. Het sanitair en de uitbreiding met extra klassen zou de werking van onze school dus echt wel ten goede komen en helemaal klaar maken voor de toekomst. Over twee jaar zouden we toch willen klaar zijn met deze uitbreiding.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.