Secundaire en basisscholen in regio Izegem smelten samen

De schoolbesturen van Prizma en Opvoeding & Onderwijs zullen op korte termijn onder één gemeenschappelijke koepel vallen. De komende maanden wordt werk gemaakt van de fusie van beide vzw’s.

Rudy Maes, voorzitter van de scholengroep Prizma. © Frank Meurisse

De schoolbesturen van Prizma – katholieke secundaire scholen in Izegem, Lendelede en Ingelmunster – en Opvoeding & Onderwijs – katholieke basisscholen in Izegem, Emelgem, Lendelede en Ingelmunster – hebben besloten om op korte termijn samen één vzw-schoolbestuur te vormen.

“De komende maanden werken we verder aan de realisatie van deze fusie”, zeggen Prizmavoorzitter Rudy Maes en Geert Feys, voorzitter van Opvoeding en Onderwijs. “Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Krachtige schoolbesturen, efficiënte samenwerking tussen scholen en de modernisering van het onderwijs zijn ook in onze regio heel belangrijk.”

De nieuwe scholengroep wil vanuit een christelijk perspectief, ingebed onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat, klinkt het. “Alle scholen willen iedereen van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond verwelkomen. Zonder uitzondering nodigen we leerlingen, ouders en personeelsleden uit om aan ons onderwijsproject mee te werken.”

Op 18 juni werden alle overleg- en inspraakorganen van beide scholengroepen tijdens een gezamenlijke infovergadering geïnformeerd. “Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe beheerstructuur de best mogelijke optie is voor de toekomst van het katholiek onderwijs in onze regio. Deze krachtenbundeling zal ervoor zorgen dat alle scholen over meer slagkracht en dynamiek beschikken om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen met respect voor de eigenheid van iedere school verder te verbeteren.”

Ruim vijfduizend leerlingen

De nieuwe scholengroep telt momenteel 5.412 leerlingen (3.170 leerlingen in het basisonderwijs en 2.242 in het middelbaar onderwijs) en ongeveer 720 personeelsleden. “We reiken ook de hand aan omliggende schoolbesturen om mee dit project te realiseren.”

Onder de vzw Opvoeding & Onderwijs vallen momenteel volgende scholen: vrije basisschool Heilige Familie, vrije basisschool Sint-Rafaël, vrije basisschool Sint-Tillo, St-Jozef, vrije basisschool Heilig Hart (Izegem), vrije basisschool Sint-Vincentius in Lendelede, vrije basisschool Sint-Pieter in Emelgem, vrije basisschool Centrumschool-Sint-Jozefsschool in Ingelmunster, vrije basisschool O.L.Vrouwschool in Ingelmunster het buitengewoon lager onderwijs De Zonnebloem in Izegem.

VZW Prizma herbergt dan weer Prizma Middenschool Izegem, Prizma Middenschool Lendelede, Prizma Middenschool Ingelmunster, Prizma Campus College Izegem, Prizma Campus IdP Izegem en Prizma Campus VTI Izegem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.