Schooltje Damme kijkt met vertrouwen naar 1 september: “Er is perspectief voor de toekomst”

Een archiefbeeld van het schooltje, toen het zoeken was naar voldoende leerlingen. (foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville

Bij het kleine basisschooltje in Damme-centrum, dat vaak moest vechten om te overleven, kijken ze met vertrouwen uit naar de eerste schooldag. “In vergelijking met twee jaar geleden is het leerlingenaantal verdubbeld”, zegt schepen van Onderwijs Bart Desutter.

Dit jaar heerst er geen nervositeit bij leerlingen, leerkrachten, directie en bestuur van gemeentelijke basisschool De Ooievaar in Damme. Het schooltje heeft voldoende leerlingen om ook de volgende jaren onderwijs te kunnen en mogen aanbieden. Dat is ooit anders geweest. De school flirtte al vaak met de absolute ondergrens qua leerlingenaantal. Iets meer dan twee jaar geleden werd de school nog op het allerlaatste nippertje gered door toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die een zogenaamd extra genadejaar toekende.

In De Ooievaar in Damme verwachten we 12 kleuters en 27 leerlingen in het lager

Door de steun van een groepje geëngageerde ouders kwam de school er weer bovenop. Ook met de gemeentelijke basisschool in Sijsele gaat het goed. “De vestigingen van de gemeentelijke basisschool tellen nu samen 206 leerlingen. Op basis van deze aantallen moeten we sinds lange tijd geen extra lesuren meer uit de stadskas zelf financieren”, zegt schepen van Onderwijs Bart Desutter (CD&V+). “Opgesplitst gaat het in basisschool Het Spoor in Sijsele om 61 kleuters en 106 leerlingen in de lagere school. In De Ooievaar in Damme verwachten we 12 kleuters en 27 leerlingen in het lager. Het leerlingenaantal zit hiermee duidelijk in de lift. Ter vergelijking: ten opzichte van twee jaar geleden is dit een verdubbeling. Er is dus zeker perspectief voor de toekomst.”

Het Damse stadsbestuur gelooft duidelijk in het schooltje, want er volgen een reeks investeringen in het gebouw. “De voorbije maanden hebben we een conditiemeting van het schoolgebouw laten uitvoeren. Hieruit blijkt welke nodige investeringen aan het gebouw zich opdringen. We hebben het investeringsbudget hiervoor opgetrokken naar 250.000 euro”, verduidelijkt schepen Desutter. “In de eerste plaats investeren we in nieuwe ramen en deuren. Verder moet ook de elektriciteit en de verwarming aangepakt worden. Het is de bedoeling dat de normale schoolwerking door de aanpassingswerken zo min mogelijk gestoord wordt. Daarom willen we de werken gefaseerd en zo veel mogelijk in de schoolvakanties laten uitvoeren. De bestekken worden nu opgemaakt, zodat binnen afzienbare tijd het schoolgebouw grondig opgefrist kan worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.