Schoolbestuur reageert op commotie rond sluiting wijkschool Vlissegem

De ouders protesteerden deze week met spandoeken tegen de sluiting van het wijkschooltje.© WK
De ouders protesteerden deze week met spandoeken tegen de sluiting van het wijkschooltje.© WK
Wim Kerkhof

Het schoolbestuur van de vzw Vrije Scholen De Haan reageert op de commotie die ontstaan is na het nieuws over de sluiting van wijkafdeling De Zeeboon in Vlissegem. Het lage leerlingenaantal, en bijgevolg de beperkte werkingsmiddelen, liggen volgens voorzitter Harry Buelens aan de basis. “Dit maakt de sluiting onvermijdelijk.”

De ouders van het wijkschooltje klaagden in een open brief het gebrek aan communicatie en overleg aan. “Wij begrijpen dat, vanwege de kleinschaligheid van onze school en de nauwe betrokkenheid van de ouders en het schoolteam, dit nieuws niet makkelijk te verwerken is. We betreuren daarbij dat de intentie tot sluiting uitlekte voor we met de ouders hierover in gesprek konden gaan”, klinkt het.

De actuele toestand, de negatieve vooruitzichten op vlak van leerlingenaantallen met een inkrimpende personeelsenveloppe en beperking van de werkingsmiddelen als gevolg, maakt de sluiting van de school in Vlissegem volgens voorzitter Harry Buelens onvermijdelijk.

Drie klasjes

“We willen al onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, en moeten dan ook de omstandigheden creëren om dit mogelijk te maken”, laat hij namens het schoolbestuur weten. Het kleine aantal leerlingen in Vlissegem krijgt momenteel les in drie klasjes.

“Er zijn hiervoor drie voltijdse leerkrachten tewerkgesteld. Daarnaast is er ook een deeltijdse leerkracht voor de algemene ondersteuning én een leerkracht die bewegingslessen geeft. Door het dalend aantal leerlingen en de ongunstige prognoses, zijn de personeelsmiddelen noodgedwongen beperkt, wat betekent dat één van de drie voltijdse leerkrachten niet kan worden vervangen.”

“Hierdoor kunnen we volgend schooljaar niet langer voorzien in twee kleuterklassen maar slechts in één klas met alle peuters en kleuters samen. Dit houdt risico’s in voor de kwaliteit van ons onderwijs en legt extra druk op de leerkrachten”, klinkt het.

De Zeeboon

Het is vanuit die bezorgdheid dat het bestuur de intentie heeft om de vestigingsplaats te sluiten; een sluiting die in het verleden meermaals ter sprake kwam, maar tot vandaag kon vermeden worden. De beslissing van het schoolbestuur is een eerste stap in een procedure tot definitieve sluiting.

“Wij zullen de volgende dagen verder in overleg gaan met het personeel en zullen de ouders correct informeren. In het belang van onze leerlingen en personeel hopen we dat deze gesprekken in alle sereniteit kunnen verlopen.”

“We willen onze leerlingen tijdens het lopende schooljaar ook verder begeleiden om op 1 september een vlotte overgang te maken naar de hoofdafdeling van De Zeeboon in De Haan. De kinderen zullen er bij hun leeftijdsgenootjes zitten, wat positief is voor de ontwikkeling van hun sociale en cognitieve vaardigheden.”

De leerkrachten uit de wijkafdeling worden geïntegreerd in het team van De Zeeboon. “De noodzakelijke informatie hierrond zal tijdig aan alle betrokkenen worden meegedeeld”, besluit voorzitter Harry Buelens.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.