Scholen zijn niet tevreden met nieuw decreet voor onderwijsinternaten

Ook Sint-Leo-Hemelsdaele in Brugge is niet tevreden met het nieuwe decreet. © Philippe Decruynaere
Phebe Somers

De huidige regelgeving voor internaten is complex, er zijn door de jaren heen acht verschillende soorten ‘erkenningsvormen’ met elk hun eigen systematiek van omkadering- en werkingsbudget. Een nieuw decreet moet die situatie vereenvoudigen, maar het voorstel van de Vlaamse regering kan echter op weinig enthousiasme rekenen. “Parlementsleden die dit ontwerp van decreet goedkeuren, kiezen voor een sociaal bloedbad”, meent Vincent Debaere van vzw Sint-Leo Hemelsdaele uit Brugge .

Positief is dat het nieuwe decreet één erkenningsvorm en één uniforme regelgeving en budget bevat. Internaatsmedewerkers krijgen ook eindelijk een statuut binnen onderwijs, wat zorgt voor gelijke loons- en arbeidsvoorwaarden over alle internaten heen. Het decreet zou vanaf september van kracht gaan.

Tot daar het goede nieuws, want de onderwijsinternaten zijn allesbehalve tevreden met het nieuwe decreet dat werd voorgesteld in het Vlaams Parlement. Ook de boodschap van Vincent Debaere van vzw Sint-Leo Hemelsdaele uit Brugge was duidelijk: “Voor sommige kinderen zijn de internaten de enige plaats waar ze een thuisgevoel hebben. Ze spelen die rol graag maar toch is er frustratie omdat ze de steken oprapen die de samenleving en de overheid te vaak laten vallen. Parlementsleden die dit ontwerp van decreet goedkeuren, kiezen voor een sociaal bloedbad.”

“Er zijn wachtlijsten in de Jeugdhulp, dus worden de onderwijsinternaten gevraagd om bij te springen. Nu wordt het hén ook moeilijk gemaakt en dreigt voor bepaalde zelfs de sluiting.”

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe is niet te spreken over de hele situatie: “Het nieuwe decreet zet in op schaalvergroting via fusies door de norm te verhogen naar minimum 65 internen. De internaten geven zelf aan dat schaalvergroting voor hen zeer weinig voordelen oplevert. Vaak liggen ze ver van elkaar af en zal het louter een fusie op papier zijn.”, klinkt het. “Maar vooral het tekort aan werkingsmiddelen is voor de internaten het grootste pijnpunt. Het nieuwe decreet voorziet 1.300 euro per interne, maar dit is ruimschoots onvoldoende. Er zijn wachtlijsten in de Jeugdhulp, dus worden de onderwijsinternaten gevraagd om bij te springen. Nu wordt het hén ook moeilijk gemaakt en dreigt voor bepaalde zelfs de sluiting. Deze Vlaamse Regering bespaart systematisch op zorg en welzijn.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier