SASK reikt diploma’s ‘peer-supporter’ uit

© Davy Coghe
Redactie KW

In het Sint-Andreaslyceum (SASK) werden deze week de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen die de opleiding ‘peer supporter’ volgden. Het gaat om vertrouwensleerlingen waarbij andere leerlingen terecht kunnen met problemen. “De drempel is vaak minder hoog als jongeren bij leeftijdsgenoten terecht kunnen”, klinkt het in de school.

Het systeem van ‘peer support’, waarbij leeftijd- en/of lotgenoten steun en aanspraakpunt zijn, is niet nieuw maar in het Sint-Andreaslyceum wordt er nu enkele jaren bijzonder intens op in gezet. De school organiseert namelijk een opleiding voor jongeren die zich willen engageren als peer supporter.

“We voorzien inderdaad in een opleiding die bestaat uit vier sessies van vier uren“, vertelt leerkracht Nathalie Van Thournout, samen met Wouter Schmidt peer support coach in het lyceum. “Twee sessies vinden tijdens de schooluren plaats en twee sessie erbuiten. Dat is wel belangrijk want door die sessies buiten de schooluren tonen die leerlingen dat ze ook écht een engagement aangaan. Ze doen het dus niet zomaar om een paar uren reguliere lessen te kunnen overslaan. In de opleiding ligt de nadruk op communicatie. We leren de leerlingen luisteren en geschikt reageren, ook wanneer ze dus moeilijke boodschappen of verhalen te horen krijgen van de jongeren die ze willen bijstaan. Ook belangrijk is dat de jonge peer supporters goed weten wanneer ze moeten doorverwijzen naar instanties zoals de centra voor leerlingenbegeleiding of het Jongeren Advies Centrum (JAC). En uiteraard hebben we op school ook nog onze leerlingenbegeleider. De peer supporters vormen daar een goede aanvulling op.”

Omtrent welke problemen de peer supporters hun medeleerlingen ondersteunen? “Dat gaat zowel over specifiek met de school gerelateerde zaken, zoals stress voor slechte punten, als zaken uit de persoonlijke, familiale sfeer. We merken dat de drempel vaak minder hoog is als de jongeren bij de leeftijdsgenoten terecht kunnen met hun verzuchtingen.”

Momenteel zijn er in het Sint-Andreaslyceum 15 peer supporters. Afgelopen vrijdag volgden ze hun laatste les en kregen ze hun ‘diploma’. Een aantal van hen ondersteunde al eerder hun medeleerlingen maar nu heeft iedereen dus de volledig opleiding achter de rug om er voluit tegenaan te gaan.

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.