Ruim 100.000 inschrijvingen minder in volwassenenonderwijs door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de Centra voor Basiseducatie (-39 pct), waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. De Vlaamse parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme (CD&V) vragen in een nota dringend een relance van de sector.

© Getty Images

Er zijn maar liefst 106.669 minder inschrijvingen in het volwassenenonderwijs dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0 procent minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1 procent.

“De cijfers bewijzen zwart op wit dat de overheid hier zal moeten ingrijpen, willen we met ons volwassenenonderwijs een schakel op de toekomst blijven”, geeft Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg bij de minister, aan.

“Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven”, zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

Hoog risico op afhaken

“Het volwassenenonderwijs is in deze coronacrisis wat vergeten geweest terwijl de cursisten vaak tot een kwetsbare doelgroep behoren die extra aandacht vraagt”, vertelt Brecht Warnez. “Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat ze digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat.” Het risico op afhaken was dus zeer groot. Wat nu ook blijkt uit het aantal inschrijvingen dit schooljaar.

“Tijdens en na de coronacrisis vraagt de gewijzigde arbeidsmarkt meer dan ooit om om- en bijscholingen. Alleen al de digitale vaardigheden van veel mensen zullen moeten worden aangescherpt. De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs gaan daar een belangrijke rol in spelen”, stelt Brecht Warnez.

Versterking nodig

In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse Regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. CD&V roept daarom minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs. “De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is”, verklaart Loes Vandromme. “In dit nooddecreet werd ook al vastgelegd dat de rationalisatienorm wegvalt, het minimum aantal regelmatige leerlingen dat behaald moet worden om de onderwijsvorm te mogen behouden.”

Nu afstandsonderwijs opnieuw de norm wordt in het volwassenenonderwijs, moet ook dit jaar de logistieke ondersteuning worden aangescherpt, vinden beide parlementsleden: “De kwetsbare groepen in het volwassenenonderwijs moeten gebruik kunnen maken van een laptop en een internetverbinding zodat ze via kwalitatief afstandsonderwijs sterker staan in onze maatschappij.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.