Poperingse scholen maken zich klaar voor heropstart: “Afstand houden wordt uitdaging”

Begeleider Michiel verwelkomt Rens en Mats aan de schoolpoort van basisschool Sint-Franciscus met desinfecterende gel. (foto MD)
Stefanie Vandewalle

Ook de Poperingse scholen stelden de voorbije weken alles in het werk om maandag een veilige heropstart te kunnen realiseren. “De grootste aanpassing wordt het naleven van de vele strikte ‘social distancing’-richtlijnen, zeker bij de allerkleinsten”, aldus Ann Leys, directeur van basisschool Sint-Franciscus.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat in de eerste fase van de heropstart enkel het eerste, tweede en zesde leerjaar, en het zesde en zevende middelbaar opnieuw naar school mogen. Eind mei volgen mogelijk ook het tweede en vierde middelbaar, al blijft dat laatste onder voorbehoud van de verdere evolutie.

“Onder leiding van Jan Lambrecht werkte het preventieteam van scholengemeenschap Bertinus Collectiefde voorbije weken de klok rond om ieders veiligheid te garanderen”, vertelt Lieven Delvoye, directeur van de Poperingse secundaire school het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut. “Op vrijdag 15 mei proefdraaien we. Vanaf dan komt telkens een deel van onze zesde- en zevendejaars op twee verschillende, vaste dagen (van acht lesuren, red.) per week naar school. Op de andere dagen krijgen ze verder online les, net zoals de overige klasgroepen. Concreet zullen er tussen de 35 en 80 leerlingen op school aanwezig zijn.”

“Op basis van het draaiboek van het ministerie van onderwijs stelden we een risicoanalyse op, die vorige week al goedgekeurd werd. Zo werd er een vaste looproute met eenrichtingsverkeer ingesteld en zal iedereen – zowel leerlingen als leerkrachten – een mondmasker dragen. Elke leerkracht krijgt een faceshield uit polycarbonaat, een initiatief dat ontstond in het Vrij Technisch Instituut. Bij aankomst zal iedereen zijn handen moeten ontsmetten en wordt ook de temperatuur gemeten. Grote klassen ontdubbelen we in groepen van maximum 14 leerlingen, die elk een vast lokaal toegewezen krijgen. Niet alleen in de klas, maar ook op de speelplaats krijgt elke klasgroep een vaste plaats toegewezen”, aldus Lieven Delvoye.

Een 'bubbel' leerlingen in de opvang tijdens de preteaching. (foto MD)
Een ‘bubbel’ leerlingen in de opvang tijdens de preteaching. (foto MD)

“De voorbije week al testten een 15-tal aanwezige leerlingen de nieuwe richtlijnen uit”, vervolgt Kristof Christiaen, directeur van de eerstegraadsschool De Keiwijzer. “Voorlopig lijkt het te lukken: het temperaturen bij aankomst verloopt vlot en iedereen houdt zich aan het dragen van een mondmasker. In de klaslokalen stellen we ‘contactbubbels’ op waarbij we vaste zitplaatsen hanteren. Tijdens de pauze is het ‘anderhalvemeteren’ wel een grotere uitdaging, waar we nauwlettend op toezien. Of dat even haalbaar zal blijven naarmate het aantal aanwezige leerlingen toeneemt, valt nog af te wachten”, klinkt het.

Contactbubbels

Ook Ann Leys, directeur van basisschool Sint-Franciscus, is dezer dagen druk bezig. “Zo goed als alles aan onze werking is onderhevig aan nieuwe, verscherpte maatregelen. Zo is er een compleet ander poetsschema opgesteld en gingen we over tot de aankoop van aangepaste vuilnisbakken, ontsmettingsmiddel en wegwerphanddoekjes. Voor kindjes van de lagere school zijn mondmaskers niet verplicht.”

Gezien de drastische ingrepen besliste de scholengemeenschap KBRP (Katholieke Basisscholen Regio Poperinge, red.) om pas op maandag 18 mei van start te gaan. Directeur Ann Leys: “De grootste aanpassing wordt het invoeren van strikte ‘social distancing’-richtlijnen. Vanaf maandag delen we de school op in drie soorten groepen, veilig ondergebracht in vaste contactbubbels van maximum veertien kinderen. Een eerste groep vormen de kleuters en het derde, vierde en vijfde leerjaar van de noodopvang, die voorlopig niet in aanmerking komen om opnieuw te starten. De tweede en derde groep zijn de bubbels van het 1ste, 2de en 6de leerjaar die op een aantal, verschillende vaste dagen opnieuw volle dagen les zullen krijgen. Op hun lesvrije dagen zullen zij zich verder verdiepen in of voorbereiden op (nieuwe) leerstof, wat ofwel in een afzonderlijke bubbel in de noodopvang, ofwel zelfstandig van thuis uit zal gebeuren.”

Richtlijnen

“Bij onze leerkrachten bespeuren we een grote goesting om opnieuw voor de klas te mogen staan. De puzzel leggen om leerkrachten zowel fysiek voor de klas als in de noodopvang in te zetten, én daarbovenop ook nog op afstand aan preteaching te laten doen, blijkt alles behalve eenvoudig. Om het preteachen op afstand te vrijwaren, deed de stad een oproep naar begeleiders voor de opvang. Naarmate ouders weer meer buitenshuis gaan werken, stijgt het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de noodopvang zienderogen. Waar we bij aanvang van de lockdown een 20-tal kinderen opvingen, zijn dat er momenteel een 100-tal. Een aantal ouders uitte zijn bezorgdheid rond de heropstart. Echt negatief vind ik dat niet, want het is meteen ook een teken dat men de richtlijnen correct wil opvolgen”, klinkt het hoopvol.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.