Plannen toekomstige gemeenteschool in Adinkerke voorgesteld op gemeenteraad

Architect Bart Tryhou toonde aan de gemeenteraad in De Panne een aantal toekomstbeelden van de nieuwe gemeenteschool in Adinkerke. Twee vleugels met daartussen een doorgang, dat is het concept. De bouw van de nieuwe schoolgebouwen zou volgend jaar moeten kunnen starten.

De plannen voor de nieuwe gemeenteschool in Adinkerke werden voorgelegd op de gemeenteraad. © www.tryhou.be

Als alles volgens plan verloopt dan kan volgend jaar de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Adinkerke starten. Een verouderd gebouw en plaatstekort zijn de redenen voor de investering die om en bij de 2,7 miljoen euro zal kosten, waarvan de gemeente ongeveer één miljoen op zich neemt.

Architect Bart Tryhou verduidelijkte de plannen tijdens de gemeenteraad. “Als je naar het gebouw kijkt, komt er aan de linkerkant een vleugel voor de administratie, de leraarskamer en één klaslokaal. Rechts richten we de polyvalente ruimte en vergaderruimte in op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komen er aan de straatzijde vier klaslokalen en daar haaks op nog eens drie klaslokalen. Tussen beide vleugels is een doorgang gepland naar de speelplaats. We hebben zowel een open als overdekte speelplaats. Aansluitend op de rechtervleugel plannen we een nieuw sanitair blok.”

Meer leerlingen

Vandaag is de maximumcapaciteit van de gemeenteschool 250 kinderen. In het nieuwe gebouw zal plaats zijn voor 300 leerlingen. Momenteel gaan alles samen 183 kinderen naar de gemeenteschool. “We kijken uit naar de nieuwbouw”, laat directeur Bart De Waele weeten. “Tijdens de werken zullen de leerlingen op de site blijven. Vermoedelijk zullen we met containerklassen werken. De kleuterlokalen behouden we. Het dak van de turnzaal zullen we renoveren. De nieuwe polyvalente zaal zullen we gebruiken als eetzaal. De huidige refter zou ik dan graag inrichten als een technieklokaal.”

Marc Bossuyt vindt het niet de taak van een gemeente om te investeren in het onderwijs. “Het bestuur zou de gemeenteschool beter overhevelen naar het gemeenschapsonderwijs.” Daarmee was onderwijsschepen Arne Debaeke (DAS) niet akkoord. Bij de stemming stemden Marc Bossuyt, Martine Linthout, Serge Vandamme en Roland Florizoone tegen. Mieke Logier onthield zich.

Noordhoekstraat

Een ander belangrijk dossier tijdens de gemeenteraad was de heraanleg van de Noordhoekstraat. Eind dit jaar zouden die werken volgens schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) al kunnen starten. “Op 21 april is een bewonersvergadering gepland. Op de gemeenteraad werden de plannen voorgesteld. “We zullen de rijweg in de Noordhoekstraat in asfalt gieten en de voetpaden en parkeerstroken aanleggen in betonstraatstenen. Door beurtelings parkeerplaatsen aan te leggen, hopen we snelle chauffeurs te ontmoedigen”, zegt Blieck.

“Ook de Kloosterweg en Pastorieweg pakken we aan. Naast de heraanleg van het wegdek vernieuwen we ook de riolering. In de Stationsstraat, bij de Noordhoekstraat, komt het monument voor de gesneuvelden dat nu nog in de Heldenweg staat. Bloembakken met zitelementen moeten in die buurt een nieuw rustpunt betekenen.”

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op bijna 490.000 euro. Mieke Logier stelde voor om de geplande vroem en zoemzone in de Stationsstraat te verbinden met de Kloosterweg via een pad over privé-terrein.

(GUS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.