Scholen weer open na paasvakantie, deeltijds online voor tweede en derde graad secundair

Olaf Verhaeghe

Het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbaar kunnen na de paasvakantie het opnieuw voltijds naar de klas. Dat zijn de ministers van Onderwijs maandagvoormiddag overeengekomen. Voor de leerlingen van het derde tot en met het zesde middelbaar blijft deeltijds afstandsonderwijs voorlopig de norm. Woensdag moet het Overlegcomité het licht definitief op groen zetten.

Een extra week paasvakantie om vanaf 19 april opnieuw iedereen naar school te kunnen laten gaan. Dat was de bedoeling van het Overlegcomité op 24 maart. Iedereen vanaf maandag weer voltijds in de klas krijgen, lijkt niet te gaan lukken, zo blijkt uit het overleg van de verschillende onderwijsministers van ons land.

Afstandsonderwijs vanaf derde middelbaar

Zij stellen aan het Overlegcomité van komende woensdag voor om het derde trimester op te starten zoals het tweede: alle leerlingen van het kleuter, het lager en de eerste graad van het middelbaar zullen opnieuw voltijds contactonderwijs op school kunnen volgen. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten hun mondmasker blijven dragen. Binnen geldt een mondmaskerplicht, buiten enkel als de veilige afstand niet gerespecteerd kan worden.

Voor de leerlingen van de tweede en de derde graad in het secundair blijft de norm voorlopig op 50 procent afstandsonderwijs en 50 procent les in de klas. Leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair kunnen wel voltijds op school les krijgen.

De coronacijfers laten ondanks bemoedigende signalen nog niet toe om iedereen opnieuw naar school te kunnen sturen, zo erkennen de onderwijsministers. “Maar het blijft wel de bedoeling om dat voor iedereen zo snel als epidemiologisch kan, mogelijk te maken”, klinkt het. “Als de positiviteitsratio en de de druk op de intensieve zorgen afneemt, kunnen middelbare scholen (al dan niet gefaseerd) opnieuw voltijds contactonderwijs organiseren.” Die gegevens zullen elke twee weken opnieuw grondig geanalyseerd worden.

Refters open, schoolreis kan onder voorwaarden

De strengere maatregelen die vlak voor de ‘paaspauze’ voor het onderwijs werden aangekondigd, worden wel wat teruggeschroefd. Zo kunnen de refters opnieuw openen, al wordt wel gevraagd om de lunchpauze zoveel mogelijk per klasgroep en in geventileerde omgeving te blijven organiseren. Andere activiteiten zullen waar het kan ook in open lucht worden georganiseerd. Speeltijden kunnen samen georganiseerd worden, maar scholen moeten proberen om klasgroepen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.

Verder worden daguitstappen ook weer binnen toegelaten, op voorwaarde dat zowel de uitstap als het vervoer enkel in de klasgroep georganiseerd wordt. Een museumbezoek met het vijfde leerjaar – en enkel het vijfde leerjaar – kan dus bijvoorbeeld. Een schoolreis met alle klassen door elkaar voorlopig niet. Meerdaagse binnenlandse uitstappen – denk aan bos- of zeeklassen – zijn nog niet mogelijk. Dat blijft zo tot en met 16 mei. Voor buitenlandse meerdaagse reizen blijft het zeker wachten tot 31 mei.

Om contacten tussen volwassenen op school te beperken, vragen de ministers van Onderwijs om de leraarskamer als het kan naar buiten te verhuizen. Lukt dat niet, dan moeten specifieke maatregelen – het dragen van een mondmasker, ventileren en afstand houden bij eten en drinken – nauwgezet worden toegepast. Vergaderingen kunnen voorlopig enkel digitaal doorgaan, essentiële derden mogen enkel op school zijn indien er geen digitale alternatieven mogelijk zijn en hun aanwezigheid voor de leerlingen noodzakelijk is. Het is aan de scholen zelf om die inschatting te maken.

Extra geld voor ventilatie

Bovenop de beperkende maatregelen trekken de onderwijsministers extra middelen uit om verluchten en ventileren op school verder te verbeteren. Dat blijft een van de belangrijkse voorzorgsmaatregelen, klinkt het. Voor het tweede trimester gaat het om 13 miljoen euro, in het derde trimester komt daar nog geld bij.

Tot slot wordt ook de teststrategie in het onderwijs uitgebouwd. Vanaf begin mei zal het onderwijspersoneel, als een van de prioritaire beroepsgroepen, aanspraak kunnen maken op zelftesten. Wekelijks gaat het om 400.000 zelftesten om alle medewerkers en leerkrachten twee keer per week preventief te testen. In de testcentra blijven ook sneltesten specifiek voor het onderwijspersoneel beschikbaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.