‘Overbruggers’ vervangen directeur Mozaïek in Sint-Kruis

Siska Callewaert (leerkracht 1ste leerjaar), Katelijne Boone (zorgcoördinator) en Nele Tilleman (leerkracht 6de leerjaar) nemen tot het einde van het schooljaar samen de taak van directeur op zich. (foto PDC)
Siska Callewaert (leerkracht 1ste leerjaar), Katelijne Boone (zorgcoördinator) en Nele Tilleman (leerkracht 6de leerjaar) nemen tot het einde van het schooljaar samen de taak van directeur op zich. (foto PDC)
Redactie KW

Ruim één maand na het vertrek van Joost Dendooven is er nog steeds geen nieuwe directeur aangesteld in basisschool Mozaïek in Sint-Kruis. Het ziet er ook niet naar uit dat er snel verandering komt in deze situatie. Het schoolbestuur rekent immers op twee leraren van het lager onderwijs en de zorgcoördinator om als ‘overbruggers’ het schooljaar af te ronden.

“We moeten de komst van een nieuwe directeur die goed aansluit bij het team voorbereiden”, opent Nele Tilleman. “Ik ben nog altijd klastitularis van het zesde leerjaar en voel me helemaal geen directeur, maar ik wil de opdracht die ik kreeg plichtbewust invullen. Toen het duidelijk was dat Joost de school zou verlaten, organiseerde het schoolbestuur een open gesprek met alle personeelsleden waarin het profiel van de nieuwe directeur werd uitgetekend. In hun zoektocht wil het schoolbestuur geen overhaaste beslissingen nemen en net daarom werden enkele leraren gevraagd om als overbruggers op te treden.”

“We worden gesteund door alle teamleden en dat maakt het iets gemakkelijker om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Wat goed werkt op school laten we gewoon doorgaan en indien nodig sturen we bij. Dat is zelden echt nodig want we kunnen terugvallen op een sterk zelfsturend team.”

Siska Callewaert, juf van het eerste leerjaar, vult onmiddellijk aan dat de overbruggers geen beslissingen nemen qua personeelsaangelegenheden. “We blijven in de eerste plaats leraren die enkele lestijden vrijgesteld worden om deze tijdelijke opdracht uit te voeren. Ik ben niet vrijgesteld van toezichten of andere opdrachten en dat is maar goed ook. Ik heb geen enkele ambitie om directeur te worden, maar ik wil heel graag het team helpen om deze maanden zonder directeur te overbruggen.”

Tevreden ouders

“De samenwerking tussen de overbruggers verloopt vlekkeloos”, onderstreept zorgcoördinator Katelijne Boone. “We werken met een digitale werkmap als leidraad en hebben ook buiten de schooluren heel vaak contact met elkaar. Het grootste deel van onze tijd investeren we in het contact met de kinderen en de ouders. Ook het zoeken van vervangers voor zieke leraren en het opvolgen van alle coronavoorschriften neemt heel wat tijd in beslag. Uit de reacties van de ouders leren we dat ze heel tevreden zijn dat het schoolleven ook na het vertrek van de vorige directeur nog steeds probleemloos doorgaat. Over enkele maanden of misschien zelfs eerder geven we met plezier de fakkel door aan een nieuwe schoolleider.”

(PDC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.