Oude sporthal van De Haan krijgt tweede leven als fuiflocatie

De Jeugdraad met v.l.n.r. Jaimy Borret, Caro Ide, Manu Turck, Floris Ryckeboer, Vicky Borret, Stijn Borny, Kira Verleye, Wannes Huyben, Delphine Segers, Jeroen Decherf, schepen Marleen De Soete, voorzitter Jasper Makelberge. (Foto AV)
Redactie KW

De jeugd kan sinds kort in de oude sporthal Haneveld activiteiten organiseren. Maar ook voor andere verenigingen is de sporthal een interessante locatie.

Het voorstel om de oude sporthal door de jeugd te laten gebruiken als fuifzaal dateert nog van vorige legislatuur. Wilfried Vandaele, toenmalig schepen van Jeugd, had dit voorstel gelanceerd toen de nieuwe sporthal in aanbouw was. Partijgenoot en huidig gemeenteraadslid Matti Delbarge (N-VA/Samen) heeft moeite met het feit dat het zo lang heeft geduurd vooraleer de sporthal in gebruik kon worden genomen.

“De huidige legislatuur is pas van start gegaan op 1 januari 2013 en de nieuwe sporthal pas opgeleverd en geopend in mei 2013”, zegt huidig schepen van Jeugd Marleen De Soete. “Er diende daarenboven advies te worden ingewonnen van heel wat diensten: de brandweer, de beheerder in casu TMVW en de Milieudienst. Er moesten ook metingen gebeuren met geijkte geluidsmeter om geluidshinder uit te sluiten. Het huidige fuifreglement werd dus grondig voorbereid en nog binnen het eerste jaar van de nieuwe legislatuur goedgekeurd door de Jeugdraad, het college en de gemeenteraad.”

(AV)

Meer in de Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht van vrijdag 28 maart.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten