Oude Europaschool maakt (ooit) plaats voor nieuwbouw: “Ontwikkeling nog niet voor morgen”

Het deel van de school dat paalt aan de Unescostraat zal, van aan de hoofdingang in de Europastraat, afgebroken worden. © MM
Redactie KW

In de buurt van de oude Europaschool in Bredene wordt er de laatste tijd druk over gespeculeerd: komt er nu nieuwbouw op de plek waar enkele maanden geleden nog containerklassen stonden of niet?

Nu zowat alle containerklassen verdwenen zijn van de weide (die gekneld ligt tussen de Nukkerwijkstraat, Europastraat en Unescostraat en eigendom was van scholengroep Stroom) gonst het in de buurt van de geruchten over bouwplannen op dit sinds mensenheugenis groene stukje Nukkerwijk. Dat er in de al dan niet nabije toekomst wordt gebouwd, staat buiten kijf. De zone staat immers als bouwgrond ingekleurd bij ruimtelijke ordening.

Transactie afgerond

Maar ook een deel van de oude Europaschool moet straks plaatsmaken voor nieuwbouw. “Het deel van de school dat paalt aan de Unescostraat zal, van aan de hoofdingang in de Europastraat, afgebroken worden. Zowel dit stuk als de weide is intussen verkocht aan een bouwpromotor. De transactie is afgerond. Voor de scholengroep Stroom zal het nu nog enkel kwestie zijn erop toe te zien dat wat rest van de oude Europaschool intact blijft na de afbraakwerken”, geeft Chris Vandecasteele, algemeen directeur van scholengroep Stroom, aan.

Chris Vandecasteele, algemeen directeur van scholengroep Stroom.
Chris Vandecasteele, algemeen directeur van scholengroep Stroom. © EFO

Zoals bekend werd (een deel) van de oude Europaschool overbodig na de ingebruikname van de nieuwe gebouwen aan de overkant van de Europastraat. Omdat ook de Middenschool op de nieuwe locatie en in enkele klaslokalen van de oude Europaschool een onderkomen vond, konden ook de containerklassen verdwijnen.

Mini-RUP

Bij het gemeentebestuur hebben ze volgens schepen Kristof Vermeire (CD&V) vandaag nog geen aanvraag tot omgevingsvergunning van een vastgoedbedrijf binnen gekregen voor de ontwikkeling van de site.

“Het is niet de bedoeling om de ruimte maximaal in te vullen” – schepen Kristof Vermeire

“Er is enkel een principiële vraag gesteld voor een gemengd project met een- en meergezinswoningen. Het college onderzoekt deze vraag vandaag. We weten uiteraard dat de zone als bouwgrond ingekleurd staat. Bouwprojecten tegenhouden, zullen we dus niet kunnen doen. Dat zou de gemeente te veel geld kosten. Maar het gaat hier duidelijk over een groot project, dus zullen we, als een en ander concreet wordt, samenzitten met de bouwheer. We kunnen als gemeente vervolgens een mini-RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opstellen, waarin bepaald wordt wat wel of niet kan worden gebouwd. Er zijn immers meerdere opties mogelijk op deze plek. Ofwel komen er klassieke eengezinswoningen met een tuintje. Ofwel opteren we voor gegroepeerde woningen waardoor er een grotere groenzone kan behouden blijven. Misschien is een mix van een- en meergezinswoningen een optie. Het gaat hier om een inbreidingsproject, dat we hoe dan ook mooi willen integreren in de buurt”, garandeert de schepen.

Buurtbewoners

“Het ligt ook niet in onze bedoeling om de ruimte maximaal in te vullen. We willen de wijk niet te veel bezwaren. En omdat er in Bredene vandaag een verordening bestaat, die bepaalt dat er per wooneenheid minimaal een parkeerruimte moet worden voorzien, zou ook de parkeerdruk niet mogen toenemen. Als er al meergezinswoningen zouden komen, dan moeten die bijvoorbeeld ondergrondse parkeerplaatsen krijgen. Nu, hoe dan ook willen we de buurtbewoners straks zo veel mogelijk betrekken bij dit project. En ook de erfgoedwaarde van de oude Europaschool moet nog worden bekeken. Het is voor alle duidelijkheid geen beschermd monument. Maar misschien zijn er waardevolle elementen, die dienen te worden gevrijwaard. Ook dat moet nog bestudeerd worden. Tel daarbij dat een RUP opstellen snel twee jaar in beslag neemt en je begrijpt dat de ontwikkeling van de site niet voor morgen is”, besluit schepen Vermeire.

(MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.