Organisatie School & Ziekzijn zoekt nieuwe vrijwilligers

Langdurig zieke en revaliderende kinderen thuis begeleiden bij hun lessen: dat is al tien jaar de missie van de vzw School & Ziekzijn. Dankzij hun flexibiliteit en één-op-éénaanpak verwierven ze in korte tijd een noodzakelijke plek tussen soortgelijke initiatieven Bednet en Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Een van de 600 kinderen die ze naar een mooie toekomst in hun studie- en arbeidsleven ondanks medische problemen begeleidden, is muco-patiënt Beau Cornelis (21). “Dankzij School & Ziekzijn kon ik nu de stap naar het hoger onderwijs zetten.”

© Davy Coghe

Ziekenhuis in en uit. Vechten tegen zijn ziekte. Maanden thuisblijven om te herstellen. Door zijn mucoviscidose kon Beau Cornelis uit Oostkamp geen middelbaar doorlopen zoals de andere. Om geen achterstand op te lopen, klopten zijn ouders via zijn school, het VTI in Brugge, aan bij School & Ziekzijn. Die vrijwilligersorganisatie, die al meer dan tien jaar een West-Vlaamse afdeling heeft, begeleidt zieke en revaliderende kinderen tussen 5 en 18 jaar bij hun lessen.

“Tijdens de moeilijkste periodes ging ik enkel voor de examens naar school”, vertelt Beau Cornelis, nu 21. “Lessen ter plaatse volgen, lukte niet. Tot het derde middelbaar kon ik mezelf wel uit de slag helpen, maar daarna ging het niveau van de lessen de hoogte in en had ik hulp nodig. Met de school bepaalden we waarbij ik steun nodig had. Voor Nederlands, Frans, wiskunde en natuurwetenschappen kwamen vrijwilligers Wilfried Vandekeere, Danielle De Preter, Riet Van De Velde, Micheline Decloedt, Marie-Rose D’Haese en Rosemonde Hellinckx me thuis helpen. In vier jaar kwamen zeven mensen me helpen. Een enorm grote hulp. Met veel geduld en tips hielpen ze me evolueren. En met succes. Met een ander parcours ben ik er ook geraakt. Nu zit ik in het hoger en ga ik voor een graduaat in systeem- en netwerkbeheer in Brugge. En dankzij School & Ziekzijn ben ik het gewoon om deels naar school te gaan en deels thuis te leren, zoals ze in het hoger verwachten.”

“In vier jaar tijd kwamen zeven mensen mij helpen: een enorme hulp” – muco-patiënt Beau Cornelis

Organisatie School & Ziekzijn zoekt nieuwe vrijwilligers
© Davy Coghe

Voor zieke kinderen bestaat er ook Bednet, waarbij kinderen via een videosysteem live de lessen van thuis kunnen volgen, en Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH), waarbij de leerkracht van de eigen school even aan huis komt. School & Ziekzijn vult de hiaten van die twee iets bekendere systemen op. “Bij TOAH geldt er een afstandsbeperking”, weet vrijwillig lesgeefster Rosemonde Hellinckx (67), die de laatste twee jaar Beau hielp met wiskunde. “Wie te ver van school woont, kan er geen beroep op doen. Wij hebben een netwerk over de hele provincie en kunnen haast overal komen, bij leerlingen uit alle onderwijsnetten. Daarenboven is er een limiet van vier lesmomenten per week. Dat is niet veel. En de lesgevers moeten dit tussen hun andere lessen doen, wat zeker geen evidentie is. Wij, vooral leerkrachten op rust, kunnen flexibeler zijn. Het draagvlak en de beschikbaarheid van de zieke leerling zijn voor ons het uitgangspunt.”

Flexibel

“Bednet is een fantastisch initiatief, maar als een kind een echt slechte dag heeft of op doktersbezoek moet, gaat de les gewoon door. Wij kunnen ons aanpassen aan de situatie van het kind. Voelt hij of zij zich niet goed, dan schuiven we de afspraak op. Daarenboven is er bij Bednet een technische opstarttijd. Wie enkele weken moet wachten, komt hopeloos achter. Wie vandaag bij ons aanklopt, kan volgende week geholpen worden. Wij kunnen een korte periode van enkele weken, maar ook een lange periode van jaren opvangen. En tot slot is er bij ons de één-op-éénaanpak. Eén leerling, één begeleider. We hebben allemaal hetzelfde doel, met eigen kenmerken. We kunnen gerust naast Bednet en TOAH ingeschakeld worden. We kunnen aanvullend én afzonderlijk werken.”

Smartschool

Om de werking verder uit te bouwen is de organisatie continue op zoek naar vrijwilligers. “Momenteel tellen we 81 begeleiders”, zegt West-Vlaams verantwoordelijke Micheline Decloedt. “Dat zijn vooral oud-leerkrachten, die vrijwillig hun kennis en beroepservaring inzetten. Mensen voor wie het pensioen niet het einde betekende. Maar ook ingenieurs en artsen met een didactische achtergrond en andere profielen zijn welkom. Met de thuisschool van de leerling is de afspraak duidelijk. School & Ziekzijn begeleidt het leerproces maar de school beslist over de te kennen stof en de evaluatie. Het lesmateriaal en het ritme wordt bepaald door de school. Nu kunnen we ook op Smartschool, waardoor we nog sneller en beter kunnen communiceren met de school en de leerkrachten. Wat moet er gebeuren? Welke taken of toetsen staan er gepland?”

Kleine subsidie

“Naast het zoeken naar vrijwilligers hebben we nog twee andere permanente zoektochten. De eerste is naar bekendheid. Maar hoe langer we bestaan, hoe bekender we raken. Dankzij het geslaagde project met Beau kent iedereen ons bij VTI Brugge. Als er in de toekomst nog een kind geholpen moet worden, kennen we elkaar al. Als partner van Klasziekaal, een proviniciaal initiatief, willen we kunnen doordringen tot elke West-Vlaming. En onze laatste zoektocht is uiteraard die naar centen. We krijgen een kleine subsidie, maar daar komen we niet mee toe. Onze vrijwilligers worden niet betaald, maar krijgen wel een kilometervergoeding en zijn verzekerd. Bovendien kosten de onderliggende administratie, het updaten van een platform en het ontplooien van een promotiestrategie handenvol geld. Gelukkige kunnen we rekenen op giften van dankbare ouders van leerlingen en serviceclubs. En van organisaties uit ons eigen netwerk. Zo drukt de ene school onze folders, de andere levert gelaatschermen. Vergader- en archiveringsruimte wordt ons dan weer op een andere plaats ter beschikking gesteld. Voor die concrete hulp zijn we zeer dankbaar.”

>> Meer info: www.s-z-westvlaanderen.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.